Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.8.2021

Konkurssien määrä väheni tammi-heinäkuussa 2021 edellisvuodesta 1,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2021 pantiin vireille 1 447 konkurssia, mikä on 23 konkurssia (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 306, mikä on 785 henkilötyövuotta (9,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-heinäkuussa 2019–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-heinäkuussa 2019–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-heinäkuussa kaupan, muiden palveluiden, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialoilla. Konkurssit vähenivät eniten kaupan päätoimialalla (10,0 prosenttia) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (16,4 prosenttia), joissa molemmissa konkurssien määrä väheni 26 konkurssilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-heinäkuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Konkurssit kasvoivat lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 307 konkurssia, mikä on 22 konkurssia (7,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi eniten maa-, metsä— ja kalatalouden toimialalla (34,2 prosenttia).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssien määrä on vähentynyt 6,8 prosenttia. Konkurssit vähenivät eniten kaupan alalla (22,3 prosenttia) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (15,8 prosenttia). Konkurssien määrä kasvoi ainoastaan muiden palveluiden toimialalla. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Uusin väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2021 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 51 38 119 64
Teollisuus ja kaivostoiminta 134 144 1 175 685
Rakentaminen 307 285 1 790 1 580
Kauppa 234 260 611 891
Kuljetus ja varastointi 118 103 898 766
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 133 159 679 860
Muut palvelut 464 472 2 028 3 236
Toimiala tuntematon 6 9 6 9
YHTEENSÄ 1 447 1 470 7 306 8 091

Lähde: Konkurssit 2021, heinäkuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.08.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/07/konk_2021_07_2021-08-18_tie_001_fi.html