Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.10.2021

Konkurssien määrä kasvoi tammi-syyskuussa 2021 edellisvuodesta kolme prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa 2021 pantiin vireille 1 808 konkurssia, mikä on 58 konkurssia (3,3 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 838, mikä on 481 henkilötyövuotta (5,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 8,5 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit tammi-syyskuussa 2019–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-syyskuussa 2019–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-syyskuussa kaupan (5,1 prosenttia) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (16,4 prosenttia) toimialoilla vuoteen 2020 verrattuna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-syyskuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuus- ja kaivostoiminnan, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konkurssit kasvoivat lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 398 konkurssia, mikä on 63 konkurssia (18,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi eniten maa-, metsä— ja kalatalouden toimialalla (51,1 prosenttia).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssien määrä on vähentynyt 8,5 prosenttia. Konkurssien määrä kasvoi ainoastaan maa-, metsä— ja kalatalouden toimialalla (18,3 prosenttia). Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski. Konkurssit vähenivät eniten kaupan alalla (19,3 prosenttia) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (23,7 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-syyskuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-syyskuussa 2021 Konkurssit tammi-syyskuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 71 47 156 88
Teollisuus ja kaivostoiminta 169 166 1 396 837
Rakentaminen 398 335 2 195 1 860
Kauppa 296 312 778 1 025
Kuljetus ja varastointi 138 119 1 035 858
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 158 189 779 1 056
Muut palvelut 569 569 2 490 3 582
Toimiala tuntematon 9 13 9 13
YHTEENSÄ 1 808 1 750 8 838 9 319

Lähde: Konkurssit 2021, syyskuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. syyskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2021/09/konk_2021_09_2021-10-20_tie_001_fi.html