Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 20.10.2021

Antalet konkurser ökade med tre procent under januari–september 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2021 totalt 1 808 konkurser, dvs. 58 konkurser (3,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 8 838, vilket är 481 årsverken (5,2 procent) färre än året innan. Jämfört med motsvarande period år 2019 minskade antalet konkurser med 8,5 procent.


Källa: Konkurser 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/09/konk_2021_09_2021-10-20_tie_001_sv.html