Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.10.2021

Antalet konkurser ökade med tre procent under januari–september 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2021 totalt 1 808 konkurser, dvs. 58 konkurser (3,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 8 838, vilket är 481 årsverken (5,2 procent) färre än året innan. Jämfört med motsvarande period år 2019 minskade antalet konkurser med 8,5 procent.


Källa: Konkurser 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/09/konk_2021_09_2021-10-20_tie_001_sv.html