Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.12.2021

Konkurssien määrä kasvoi tammi-marraskuussa 2021 edellisvuodesta 11 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2021 pantiin vireille 2 267 konkurssia, mikä on 222 konkurssia (10,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 640, mikä on 65 henkilötyövuotta (0,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 7,8 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit tammi-marraskuussa 2019–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-marraskuussa 2019–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-marraskuussa ainoastaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla vuoteen 2020 verrattuna. Toimialalla oli 203 konkurssia, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muilla toimialoilla vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi. Suhteellisesti konkurssien määrä kasvoi eniten maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (49,2 prosenttia) sekä kuljetus ja varastointi -toimialalla (26,3 prosenttia).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssien määrä kasvoi 21 prosenttia maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla. Rakentamisen toimialalla konkurssien määrä kasvoi kaksi prosenttia. Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski, suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (21 %).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2021 Konkurssit tammi-marraskuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 88 59 301 117
Teollisuus ja kaivostoiminta 207 190 1 529 1 162
Rakentaminen 502 399 2 700 2 205
Kauppa 382 367 1 003 1 192
Kuljetus ja varastointi 173 137 1 266 906
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 203 209 929 1 187
Muut palvelut 701 669 2 901 3 791
Toimiala tuntematon 11 15 11 15
YHTEENSÄ 2 267 2 045 10 640 10 575

Lähde: Konkurssit 2021, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (229,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2021/11/konk_2021_11_2021-12-22_tie_001_fi.html