Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.12.2021

Antalet konkurser ökade med 11 procent under januari–november 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–november 2021 totalt 2 267 konkurser, dvs. 222 konkurser (10,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 640, vilket är 65 årsverken (0,6 procent) fler än året innan. Jämfört med motsvarande period år 2019 minskade antalet konkurser med 7,8 procent.


Källa: Konkurser 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/11/konk_2021_11_2021-12-22_tie_001_sv.html