Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2012

Koulutussektori Vuosi Muutos 2011-2012
1995 2000 2005 2010 2011 2012
euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 3 200 4 700 5 400 5 500 5 800 5,3
Perusopetus 1) 4 000 4 600 5 900 7 600 7 900 8 200 3,7
Lukiokoulutus 1) 3 200 3 600 4 500 5 500 5 600 5 800 2,4
Ammatillinen koulutus 2) 6 600 7 000 8 400 10 100 10 500 10 800 2,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) .. 4 900 5 600 6 900 7 000 7 000 0,2
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 7 200 8 800 9 500 12 800 13 800 13 800 0,6
Yhteensä 4 800 5 300 6 500 8 300 8 600 8 800 2,4
1) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2012 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
2) Ei sisällä pieniä hankkeita.
3) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2012, Liitetaulukko 3. Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kotal/2012/kotal_2012_2014-05-08_tau_003_fi.html