Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2013 1)

Koulutussektori Vuosi   Muutos 2012-2013
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 5 200 6 300 6 000 5 800 5 900 5 800 -2,1
Perusopetus 2) 7 300 7 600 7 900 8 500 8 400 8 400 8 400 0,2
Lukiokoulutus 2) 5 800 5 900 6 100 6 100 6 000 5 900 5 900 -0,4
Ammatillinen koulutus 3) 12 000 11 500 11 300 11 300 11 200 11 100 10 800 -2,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) .. 8 000 7 600 7 700 7 400 7 200 6 900 -4,2
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 13 100 14 400 12 900 14 300 14 700 14 200 13 900 -2,2
Yhteensä 8 700 8 700 8 700 9 200 9 200 9 100 9 000 -1,3
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2013 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2013 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Mika Tuononen 029 551 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2013, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2013 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kotal/2013/kotal_2013_2015-05-08_tau_004_fi.html