Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2014 1)

Koulutussektori Vuosi   Muutos 2013-2014
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 5 200 6 300 6 000 5 900 6 000 5 900 5 900 -0,3
Perusopetus 2) 7 400 7 600 8 000 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 -0,6
Lukiokoulutus 2) 5 800 5 900 6 100 6 200 6 000 5 900 6 000 6 000 0,2
Ammatillinen koulutus 3) 12 100 11 600 11 400 11 400 11 200 11 100 11 000 10 500 -4,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) .. 8 100 7 600 7 700 7 500 7 200 7 000 6 600 -5,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 13 100 14 500 12 900 14 300 14 700 14 300 14 100 14 000 -0,5
Yhteensä 8 700 8 800 8 800 9 300 9 200 9 100 9 100 8 900 -1,5
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2014 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2014 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Mika Tuononen 029 551 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2014, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2014 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kotal/2014/kotal_2014_2016-05-11_tau_004_fi.html