Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.5.2018

Koulutuksen käyttömenot ennallaan vuonna 2016

Koulutuksen käyttömenot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 12,2 miljardia euroa. Suurimman osuuden koulutuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 4,7 miljardia euroa vuonna 2016. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksessa ja -tutkimuksessa, johon käytettiin 2,3 miljardia euroa ja ammatillisessa koulutuksessa, johon käytettiin 1,7 miljardia euroa.

Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2016

Käyttökohde           milj. euroa             %
Esiopetus 1) 361 3,0
Perusopetus 4 691 38,4
Lukiokoulutus 730 6,0
Ammatillinen koulutus 1 749 14,3
Oppisopimuskoulutus 142 1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 916 7,5
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 2) 2 284 18,7
Muu koulutus 474 3,9
Opintotuki 866 7,1
Yhteensä 12 213 100,0
1) 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Koulutuksen käyttömenot olivat vuonna 2016 suhteessa bruttokansantuotteeseen 5,7 prosenttia. Osuus on laskenut vuodesta 2010 alkaen.

Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti vuoden 2010 jälkeen. Vuosina 2000-2016 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat reaalisesti korkeimmillaan vuonna 2010. Käyttömenot on muutettu vuoden 2016 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Reaalinen muutos tarkoittaa, että hintojen muutoksen vaikutus on otettu huomioon.

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2016

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2016
Eri koulutussektoreiden menokehityksessä on eroja. Esiopetuksen menot ovat kasvaneet reaalisesti vuoteen 2010 verrattuna. Perusopetuksen menot olivat vuonna 2016 reaalisesti hieman suuremmat kuin vuonna 2010. Muiden koulutussektoreiden menot ovat laskeneet. Eniten 2010-luvulla ovat reaalisesti laskeneet ammatillisen ja oppisopimuskoulutuksen menot.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kotal/2016/kotal_2016_2018-05-09_tie_001_fi.html