Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2000–2017 1)

Koulutussektori Vuosi Muutos 2016-2017
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus 5 100 6 200 5 900 5 800 5 900 5 800 5 800 5 700 5 800 5 800 -0,2
Perusopetus 7 500 7 800 8 400 8 300 8 300 8 400 8 400 8 300 8 600 8 600 -0,6
Lukiokoulutus 5 800 6 000 6 100 5 900 5 800 5 900 5 900 5 800 6 000 6 000 0,4
Ammatillinen koulutus 2) 11 400 11 200 11 200 11 000 10 900 10 800 10 400 9 600 9 600 9 000 -6,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) 7 900 7 500 7 600 7 300 7 100 6 800 6 500 6 400 6 600 6 600 -0,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 14 300 12 700 14 100 14 500 14 100 13 900 13 900 14 000 14 500 14 600 0,8
Yhteensä 8 600 8 600 9 100 9 100 9 000 8 900 8 900 8 700 8 900 8 800 -1,2
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2017 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Ei sisällä ammatillista lisäkoulutusta.
3) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2017, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2000–2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2017/kotal_2017_2019-05-09_tau_004_fi.html