Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2019 1)

Käyttökohde Vuosi   Muutos 2018-2019
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) 154 362 348 344 352 350 353 351 363 363 363 372 2,2
Perusopetus 4 474 4 593 4 596 4 507 4 485 4 528 4 552 4 529 4 714 4 772 4 863 5 081 4,5
Lukiokoulutus 823 807 776 759 747 743 740 722 734 734 730 753 3,1
Ammatillinen koulutus 3) 1 671 1 909 2 158 2 153 2 127 2 082 2 041 1911 1 901 1 786 1 806 1 819 0,7
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 860 947 1 000 981 953 919 877 866 921 926 929 961 3,4
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 2 233 2 248 2 412 2 482 2 405 2 359 2 327 2 277 2 295 2 296 2 268 2 287 0,8
Muu koulutus 487 486 494 493 491 487 482 470 477 474 475 479 1,0
Opintotuki 6) 1 060 985 972 902 860 838 854 843 871 711 512 518 1,3
Yhteensä 11 761 12 337 12 755 12 623 12 421 12 306 12 226 11 968 12 275 12 062 11 946 12 269 2,7
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2019 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Ammatillisen koulutuksen uudistuksesta johtuen vuodesta 2018 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen (ml. oppisopimuskoulutus).
4) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
6) Vuodesta 2017 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin opintotuen asumislisän muutoksista johtuen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2019, Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2019 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2019/kotal_2019_2021-05-07_tau_002_fi.html