Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2012

Ammattiluokitus 2010 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 424 486 363 606 2 915 2 645
Perusaste 27 167 21 282 2 244 2 150
Keskiaste 167 088 140 211 2 394 2 308
Alin korkea-aste 73 048 62 901 2 819 2 704
Alempi korkeakouluaste 72 039 63 379 2 965 2 808
Ylempi korkeakouluaste 79 881 71 465 3 972 3 672
Tutkijakoulutusaste 5 263 4 368 5 655 5 481
1 Johtajat Yhteensä 10 721 10 402 4 662 4 494
Perusaste 47 44 3 692 3 171
Keskiaste 430 407 3 433 3 254
Alin korkea-aste 1 592 1 547 3 470 3 276
Alempi korkeakouluaste 2 363 2 283 4 024 3 750
Ylempi korkeakouluaste 5 710 5 557 5 175 4 973
Tutkijakoulutusaste 579 564 6 504 5 929
2 Erityisasiantuntijat Yhteensä 126 803 113 012 3 620 3 409
Perusaste 1 361 1 151 3 092 2 833
Keskiaste 8 805 7 660 2 872 2 694
Alin korkea-aste 13 450 12 160 3 069 3 032
Alempi korkeakouluaste 28 410 25 746 3 119 3 034
Ylempi korkeakouluaste 70 205 62 578 3 917 3 644
Tutkijakoulutusaste 4 572 3 717 5 576 5 418
3 Asiantuntijat Yhteensä 98 685 85 323 2 797 2 685
Perusaste 2 431 2 027 2 477 2 384
Keskiaste 18 151 16 152 2 526 2 411
Alin korkea-aste 40 501 34 592 2 885 2 762
Alempi korkeakouluaste 35 035 30 262 2 838 2 725
Ylempi korkeakouluaste 2 501 2 235 3 067 2 909
Tutkijakoulutusaste 66 55 3 658 3 647
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 22 698 19 588 2 298 2 260
Perusaste 2 512 2 041 2 249 2 216
Keskiaste 9 418 8 041 2 260 2 233
Alin korkea-aste 8 257 7 334 2 346 2 300
Alempi korkeakouluaste 1 945 1 698 2 310 2 225
Ylempi korkeakouluaste 550 463 2 365 2 235
Tutkijakoulutusaste 16 11 1 942 2 033
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Yhteensä 126 111 104 805 2 381 2 312
Perusaste 11 914 9 587 2 157 2 084
Keskiaste 101 997 85 735 2 399 2 331
Alin korkea-aste 7 666 5 983 2 413 2 353
Alempi korkeakouluaste 3 746 2 972 2 456 2 398
Ylempi korkeakouluaste 769 516 2 647 2 328
Tutkijakoulutusaste 19 12 2 178 2 077
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Yhteensä 4 740 2 435 2 507 2 517
Perusaste 983 427 2 434 2 467
Keskiaste 3 387 1 773 2 508 2 525
Alin korkea-aste 207 138 2 675 2 610
Alempi korkeakouluaste 135 79 2 609 2 546
Ylempi korkeakouluaste 26 17 .. ..
Tutkijakoulutusaste 2 1         ..         ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Yhteensä 2 640 2 352 2 330 2 263
Perusaste 403 329 2 219 2 213
Keskiaste 1 960 1 770 2 301 2 261
Alin korkea-aste 200 184 2 739 2 687
Alempi korkeakouluaste 62 54 2 431 2 225
Ylempi korkeakouluaste 14 14 .. ..
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 427 1 296 2 443 2 439
Perusaste 456 407 2 418 2 413
Keskiaste 834 762 2 438 2 435
Alin korkea-aste 91 85 2 547 2 492
Alempi korkeakouluaste 37 33 2 533 2 519
Ylempi korkeakouluaste 9 9         ..         ..
9 Muut työntekijät Yhteensä 30 624 24 363 2 076 2 017
Perusaste 7 054 5 266 2 074 2 001
Keskiaste 22 087 17 895 2 075 2 022
Alin korkea-aste 1 080 874 2 105 2 011
Alempi korkeakouluaste 300 247 2 068 1 995
Ylempi korkeakouluaste 96 75 2 069 2 014
Tutkijakoulutusaste 7 6         ..         ..
Tuntematon Yhteensä 37 30 2 777 2 746
Perusaste 6 3         ..         ..
Keskiaste 19 16 2 707 2 746
Alin korkea-aste 4 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 6 5         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, Liitetaulukko 1b. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen ja koulutusasteen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_002_fi.html