Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2012

Yrkesklassificering 2010 Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Grundnivå 27 167 21 282 2 244 2 150
Mellannivå 167 088 140 211 2 394 2 308
Lägsta högre nivå 73 048 62 901 2 819 2 704
Lägsta högskolenivå 72 039 63 379 2 965 2 808
Högre högskolenivå 79 881 71 465 3 972 3 672
Forskarutbildningsnivå 5 263 4 368 5 655 5 481
1 Chefer Totalt 10 721 10 402 4 662 4 494
Grundnivå 47 44 3 692 3 171
Mellannivå 430 407 3 433 3 254
Lägsta högre nivå 1 592 1 547 3 470 3 276
Lägsta högskolenivå 2 363 2 283 4 024 3 750
Högre högskolenivå 5 710 5 557 5 175 4 973
Forskarutbildningsnivå 579 564 6 504 5 929
2 Specialister Totalt 126 803 113 012 3 620 3 409
Grundnivå 1 361 1 151 3 092 2 833
Mellannivå 8 805 7 660 2 872 2 694
Lägsta högre nivå 13 450 12 160 3 069 3 032
Lägsta högskolenivå 28 410 25 746 3 119 3 034
Högre högskolenivå 70 205 62 578 3 917 3 644
Forskarutbildningsnivå 4 572 3 717 5 576 5 418
3 Experter Totalt 98 685 85 323 2 797 2 685
Grundnivå 2 431 2 027 2 477 2 384
Mellannivå 18 151 16 152 2 526 2 411
Lägsta högre nivå 40 501 34 592 2 885 2 762
Lägsta högskolenivå 35 035 30 262 2 838 2 725
Högre högskolenivå 2 501 2 235 3 067 2 909
Forskarutbildningsnivå 66 55 3 658 3 647
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 22 698 19 588 2 298 2 260
Grundnivå 2 512 2 041 2 249 2 216
Mellannivå 9 418 8 041 2 260 2 233
Lägsta högre nivå 8 257 7 334 2 346 2 300
Lägsta högskolenivå 1 945 1 698 2 310 2 225
Högre högskolenivå 550 463 2 365 2 235
Forskarutbildningsnivå 16 11 1 942 2 033
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 126 111 104 805 2 381 2 312
Grundnivå 11 914 9 587 2 157 2 084
Mellannivå 101 997 85 735 2 399 2 331
Lägsta högre nivå 7 666 5 983 2 413 2 353
Lägsta högskolenivå 3 746 2 972 2 456 2 398
Högre högskolenivå 769 516 2 647 2 328
Forskarutbildningsnivå 19 12 2 178 2 077
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 4 740 2 435 2 507 2 517
Grundnivå 983 427 2 434 2 467
Mellannivå 3 387 1 773 2 508 2 525
Lägsta högre nivå 207 138 2 675 2 610
Lägsta högskolenivå 135 79 2 609 2 546
Högre högskolenivå 26 17 .. ..
Forskarutbildningsnivå 2 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 2 640 2 352 2 330 2 263
Grundnivå 403 329 2 219 2 213
Mellannivå 1 960 1 770 2 301 2 261
Lägsta högre nivå 200 184 2 739 2 687
Lägsta högskolenivå 62 54 2 431 2 225
Högre högskolenivå 14 14 .. ..
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 1 427 1 296 2 443 2 439
Grundnivå 456 407 2 418 2 413
Mellannivå 834 762 2 438 2 435
Lägsta högre nivå 91 85 2 547 2 492
Lägsta högskolenivå 37 33 2 533 2 519
Högre högskolenivå 9 9         ..         ..
9 Övriga arbetstagare Totalt 30 624 24 363 2 076 2 017
Grundnivå 7 054 5 266 2 074 2 001
Mellannivå 22 087 17 895 2 075 2 022
Lägsta högre nivå 1 080 874 2 105 2 011
Lägsta högskolenivå 300 247 2 068 1 995
Högre högskolenivå 96 75 2 069 2 014
Forskarutbildningsnivå 7 6         ..         ..
Okänt Totalt 37 30 2 777 2 746
Grundnivå 6 3         ..         ..
Mellannivå 19 16 2 707 2 746
Lägsta högre nivå 4 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 6 5         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_002_sv.html