Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2012

Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 424 486 363 606 2 915 2 645
Perusaste 27 167 21 282 2 244 2 150
Keskiaste 167 088 140 211 2 394 2 308
Alin korkea-aste 73 048 62 901 2 819 2 704
Alempi korkeakouluaste 72 039 63 379 2 965 2 808
Ylempi korkeakouluaste 79 881 71 465 3 972 3 672
Tutkijakoulutusaste 5 263 4 368 5 655 5 481
01 KVTES Yhteensä 317 833 268 053 2 616 2 480
Perusaste 24 061 18 536 2 185 2 116
Keskiaste 151 308 125 770 2 359 2 292
Alin korkea-aste 65 886 56 625 2 772 2 665
Alempi korkeakouluaste 55 849 48 870 2 795 2 658
Ylempi korkeakouluaste 19 470 17 154 3 690 3 368
Tutkijakoulutusaste 1 259 1 098 4 935 4 554
02 OVTES Yhteensä 66 032 59 842 3 634 3 566
Perusaste 395 286 3 143 3 063
Keskiaste 3 374 2 784 2 892 2 847
Alin korkea-aste 3 096 2 488 3 331 3 346
Alempi korkeakouluaste 11 866 10 411 3 535 3 517
Ylempi korkeakouluaste 46 091 42 813 3 700 3 616
Tutkijakoulutusaste 1 210 1 060 4 545 4 562
03 Tekniset Yhteensä 24 111 22 577 2 933 2 816
Perusaste 2 277 2 057 2 396 2 304
Keskiaste 11 545 10 886 2 547 2 456
Alin korkea-aste 3 975 3 698 3 176 3 162
Alempi korkeakouluaste 4 096 3 894 3 469 3 399
Ylempi korkeakouluaste 2 146 1 980 4 068 3 961
Tutkijakoulutusaste 72 62 4 434 4 190
04 Lääkärit Yhteensä 15 614 12 260 5 852 5 905
Perusaste 236 211 4 312 4 158
Keskiaste 629 548 4 575 4 676
Alin korkea-aste 11 10 3 330 3 527
Alempi korkeakouluaste 124 104 3 928 3 734
Ylempi korkeakouluaste 11 897 9 244 5 780 5 840
Tutkijakoulutusaste 2 717 2 143 6 657 6 667
05 Muut Yhteensä 896 874 2 946 2 834
Perusaste 198 192 2 983 2 836
Keskiaste 232 223 2 932 2 810
Alin korkea-aste 80 80 2 813 2 741
Alempi korkeakouluaste 104 100 2 782 2 704
Ylempi korkeakouluaste 277 274 3 030 2 921
Tutkijakoulutusaste 5 5         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_003_fi.html