Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2012

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Grundnivå 27 167 21 282 2 244 2 150
Mellannivå 167 088 140 211 2 394 2 308
Lägsta högre nivå 73 048 62 901 2 819 2 704
Lägsta högskolenivå 72 039 63 379 2 965 2 808
Högre högskolenivå 79 881 71 465 3 972 3 672
Forskarutbildningsnivå 5 263 4 368 5 655 5 481
01 AKTA Totalt 317 833 268 053 2 616 2 480
Grundnivå 24 061 18 536 2 185 2 116
Mellannivå 151 308 125 770 2 359 2 292
Lägsta högre nivå 65 886 56 625 2 772 2 665
Lägsta högskolenivå 55 849 48 870 2 795 2 658
Högre högskolenivå 19 470 17 154 3 690 3 368
Forskarutbildningsnivå 1 259 1 098 4 935 4 554
02 Lärare Totalt 66 032 59 842 3 634 3 566
Grundnivå 395 286 3 143 3 063
Mellannivå 3 374 2 784 2 892 2 847
Lägsta högre nivå 3 096 2 488 3 331 3 346
Lägsta högskolenivå 11 866 10 411 3 535 3 517
Högre högskolenivå 46 091 42 813 3 700 3 616
Forskarutbildningsnivå 1 210 1 060 4 545 4 562
03 Tekniska Totalt 24 111 22 577 2 933 2 816
Grundnivå 2 277 2 057 2 396 2 304
Mellannivå 11 545 10 886 2 547 2 456
Lägsta högre nivå 3 975 3 698 3 176 3 162
Lägsta högskolenivå 4 096 3 894 3 469 3 399
Högre högskolenivå 2 146 1 980 4 068 3 961
Forskarutbildningsnivå 72 62 4 434 4 190
04 Läkare Totalt 15 614 12 260 5 852 5 905
Grundnivå 236 211 4 312 4 158
Mellannivå 629 548 4 575 4 676
Lägsta högre nivå 11 10 3 330 3 527
Lägsta högskolenivå 124 104 3 928 3 734
Högre högskolenivå 11 897 9 244 5 780 5 840
Forskarutbildningsnivå 2 717 2 143 6 657 6 667
05 Övriga Totalt 896 874 2 946 2 834
Grundnivå 198 192 2 983 2 836
Mellannivå 232 223 2 932 2 810
Lägsta högre nivå 80 80 2 813 2 741
Lägsta högskolenivå 104 100 2 782 2 704
Högre högskolenivå 277 274 3 030 2 921
Forskarutbildningsnivå 5 5         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_003_sv.html