Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2012

Toimiala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 424 486 363 606 2 915 2 645
Perusaste 27 167 21 282 2 244 2 150
Keskiaste 167 088 140 211 2 394 2 308
Alin korkea-aste 73 048 62 901 2 819 2 704
Alempi korkeakouluaste 72 039 63 379 2 965 2 808
Ylempi korkeakouluaste 79 881 71 465 3 972 3 672
Tutkijakoulutusaste 5 263 4 368 5 655 5 481
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 3 860 1 895 2 585 2 548
Perusaste 784 318 2 501 2 498
Keskiaste 2 737 1 366 2 568 2 554
Alin korkea-aste 195 129 2 678 2 613
Alempi korkeakouluaste 110 59 2 595 2 485
Ylempi korkeakouluaste 34 23 4 103 4 129
C Teollisuus Yhteensä 95 82 2 636 2 357
Perusaste 30 25 2 488 2 222
Keskiaste 38 34 2 567 2 357
Alin korkea-aste 18 14 2 848 2 757
Alempi korkeakouluaste 7 7         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 211 195 3 200 2 968
Perusaste 10 8         ..         ..
Keskiaste 64 59 2 364 2 326
Alin korkea-aste 56 50 3 083 3 084
Alempi korkeakouluaste 48 46 3 497 3 489
Ylempi korkeakouluaste 32 31 4 681 3 988
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 620 1 519 2 941 2 734
Perusaste 173 152 2 471 2 379
Keskiaste 672 636 2 509 2 424
Alin korkea-aste 368 340 3 088 3 153
Alempi korkeakouluaste 254 243 3 397 3 420
Ylempi korkeakouluaste 147 142 4 212 4 171
Tutkijakoulutusaste 6 6         ..         ..
F Rakentaminen Yhteensä 1 040 883 3 072 3 093
Perusaste 122 89 .. ..
Keskiaste 392 297 2 364 2 255
Alin korkea-aste 228 217 3 256 3 267
Alempi korkeakouluaste 202 189 3 772 3 686
Ylempi korkeakouluaste 95 90 4 272 4 227
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 109 86 2 426 2 247
Perusaste 21 17 2 110 2 009
Keskiaste 63 47 2 214 2 153
Alin korkea-aste 14 12 3 198 3 168
Alempi korkeakouluaste 10 9         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 679 1 602 2 859 2 681
Perusaste 408 384 2 637 2 595
Keskiaste 843 808 2 673 2 614
Alin korkea-aste 208 195 2 955 2 824
Alempi korkeakouluaste 146 143 3 629 3 355
Ylempi korkeakouluaste 72 70 .. ..
Tutkijakoulutusaste 2 2         ..         ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 9 933 8 345 2 155 2 082
Perusaste 1 154 883 1 994 1 963
Keskiaste 7 765 6 549 2 132 2 081
Alin korkea-aste 669 601 2 371 2 290
Alempi korkeakouluaste 306 279 2 543 2 394
Ylempi korkeakouluaste 39 33 3 406 3 439
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 730 684 3 004 2 814
Perusaste 57 53 2 351 2 257
Keskiaste 258 243 2 592 2 493
Alin korkea-aste 117 112 2 855 2 771
Alempi korkeakouluaste 150 138 3 066 2 988
Ylempi korkeakouluaste 135 125 3 976 3 929
Tutkijakoulutusaste 13 13 4 414 4 219
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 345 294 2 541 2 258
Perusaste 57 46 2 070 2 107
Keskiaste 194 160 2 182 2 140
Alin korkea-aste 45 42 3 149 3 308
Alempi korkeakouluaste 38 35 3 538 3 326
Ylempi korkeakouluaste 11 11 4 206 4 085
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 9 621 8 721 2 935 2 689
Perusaste 925 778 2 282 2 219
Keskiaste 3 355 3 011 2 312 2 230
Alin korkea-aste 2 054 1 888 2 928 2 939
Alempi korkeakouluaste 1 866 1 761 3 431 3 360
Ylempi korkeakouluaste 1 371 1 239 4 099 3 987
Tutkijakoulutusaste 50 44 4 678 4 835
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 11 064 9 341 2 230 2 026
Perusaste 2 385 1 886 2 013 1 950
Keskiaste 6 935 5 878 2 080 1 997
Alin korkea-aste 985 879 2 700 2 593
Alempi korkeakouluaste 522 489 3 104 3 094
Ylempi korkeakouluaste 227 202 4 058 3 983
Tutkijakoulutusaste 10 7         ..         ..
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 43 035 37 851 2 997 2 688
Perusaste 2 908 2 230 2 367 2 282
Keskiaste 15 199 12 872 2 531 2 428
Alin korkea-aste 9 035 8 171 2 715 2 538
Alempi korkeakouluaste 7 669 7 017 3 032 2 858
Ylempi korkeakouluaste 7 825 7 196 4 205 3 842
Tutkijakoulutusaste 399 365 5 401 4 774
P Koulutus Yhteensä 89 373 74 335 3 404 3 422
Perusaste 2 176 1 246 2 345 2 143
Keskiaste 17 280 10 729 2 350 2 172
Alin korkea-aste 7 034 5 270 2 848 2 692
Alempi korkeakouluaste 14 337 12 294 3 407 3 439
Ylempi korkeakouluaste 47 216 43 629 3 700 3 613
Tutkijakoulutusaste 1 330 1 167 4 655 4 619
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 242 025 209 348 2 804 2 557
Perusaste 14 888 12 303 2 225 2 138
Keskiaste 107 873 94 650 2 415 2 340
Alin korkea-aste 50 391 43 547 2 849 2 739
Alempi korkeakouluaste 44 899 39 400 2 793 2 667
Ylempi korkeakouluaste 20 612 16 767 4 690 4 124
Tutkijakoulutusaste 3 362 2 681 6 256 6 295
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 9 697 8 381 2 512 2 374
Perusaste 1 065 860 2 415 2 293
Keskiaste 3 394 2 850 2 343 2 242
Alin korkea-aste 1 621 1 425 2 348 2 251
Alempi korkeakouluaste 1 469 1 264 2 501 2 459
Ylempi korkeakouluaste 2 060 1 902 2 912 2 750
Tutkijakoulutusaste 88 80 3 027 2 884
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 28 26 2 085 1 939
Perusaste 4 4         ..         ..
Keskiaste 18 16 1 948 1 892
Alin korkea-aste 4 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina Yhteensä 6 5         ..         ..
Keskiaste 3 2         ..         ..
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 2 2         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 13 11 3 471 2 769
Keskiaste 5 4         ..         ..
Alin korkea-aste 5 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_007_fi.html