Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2012

Näringsgren Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 424 486 363 606 2 915 2 645
Grundnivå 27 167 21 282 2 244 2 150
Mellannivå 167 088 140 211 2 394 2 308
Lägsta högre nivå 73 048 62 901 2 819 2 704
Lägsta högskolenivå 72 039 63 379 2 965 2 808
Högre högskolenivå 79 881 71 465 3 972 3 672
Forskarutbildningsnivå 5 263 4 368 5 655 5 481
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 860 1 895 2 585 2 548
Grundnivå 784 318 2 501 2 498
Mellannivå 2 737 1 366 2 568 2 554
Lägsta högre nivå 195 129 2 678 2 613
Lägsta högskolenivå 110 59 2 595 2 485
Högre högskolenivå 34 23 4 103 4 129
C Tillverkning Totalt 95 82 2 636 2 357
Grundnivå 30 25 2 488 2 222
Mellannivå 38 34 2 567 2 357
Lägsta högre nivå 18 14 2 848 2 757
Lägsta högskolenivå 7 7         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 211 195 3 200 2 968
Grundnivå 10 8         ..         ..
Mellannivå 64 59 2 364 2 326
Lägsta högre nivå 56 50 3 083 3 084
Lägsta högskolenivå 48 46 3 497 3 489
Högre högskolenivå 32 31 4 681 3 988
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 620 1 519 2 941 2 734
Grundnivå 173 152 2 471 2 379
Mellannivå 672 636 2 509 2 424
Lägsta högre nivå 368 340 3 088 3 153
Lägsta högskolenivå 254 243 3 397 3 420
Högre högskolenivå 147 142 4 212 4 171
Forskarutbildningsnivå 6 6         ..         ..
F Byggverksamhet Totalt 1 040 883 3 072 3 093
Grundnivå 122 89 .. ..
Mellannivå 392 297 2 364 2 255
Lägsta högre nivå 228 217 3 256 3 267
Lägsta högskolenivå 202 189 3 772 3 686
Högre högskolenivå 95 90 4 272 4 227
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 109 86 2 426 2 247
Grundnivå 21 17 2 110 2 009
Mellannivå 63 47 2 214 2 153
Lägsta högre nivå 14 12 3 198 3 168
Lägsta högskolenivå 10 9         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
H Transport och magasinering Totalt 1 679 1 602 2 859 2 681
Grundnivå 408 384 2 637 2 595
Mellannivå 843 808 2 673 2 614
Lägsta högre nivå 208 195 2 955 2 824
Lägsta högskolenivå 146 143 3 629 3 355
Högre högskolenivå 72 70 .. ..
Forskarutbildningsnivå 2 2         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 9 933 8 345 2 155 2 082
Grundnivå 1 154 883 1 994 1 963
Mellannivå 7 765 6 549 2 132 2 081
Lägsta högre nivå 669 601 2 371 2 290
Lägsta högskolenivå 306 279 2 543 2 394
Högre högskolenivå 39 33 3 406 3 439
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 730 684 3 004 2 814
Grundnivå 57 53 2 351 2 257
Mellannivå 258 243 2 592 2 493
Lägsta högre nivå 117 112 2 855 2 771
Lägsta högskolenivå 150 138 3 066 2 988
Högre högskolenivå 135 125 3 976 3 929
Forskarutbildningsnivå 13 13 4 414 4 219
L Fastighetsverksamhet Totalt 345 294 2 541 2 258
Grundnivå 57 46 2 070 2 107
Mellannivå 194 160 2 182 2 140
Lägsta högre nivå 45 42 3 149 3 308
Lägsta högskolenivå 38 35 3 538 3 326
Högre högskolenivå 11 11 4 206 4 085
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 9 621 8 721 2 935 2 689
Grundnivå 925 778 2 282 2 219
Mellannivå 3 355 3 011 2 312 2 230
Lägsta högre nivå 2 054 1 888 2 928 2 939
Lägsta högskolenivå 1 866 1 761 3 431 3 360
Högre högskolenivå 1 371 1 239 4 099 3 987
Forskarutbildningsnivå 50 44 4 678 4 835
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 11 064 9 341 2 230 2 026
Grundnivå 2 385 1 886 2 013 1 950
Mellannivå 6 935 5 878 2 080 1 997
Lägsta högre nivå 985 879 2 700 2 593
Lägsta högskolenivå 522 489 3 104 3 094
Högre högskolenivå 227 202 4 058 3 983
Forskarutbildningsnivå 10 7         ..         ..
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 43 035 37 851 2 997 2 688
Grundnivå 2 908 2 230 2 367 2 282
Mellannivå 15 199 12 872 2 531 2 428
Lägsta högre nivå 9 035 8 171 2 715 2 538
Lägsta högskolenivå 7 669 7 017 3 032 2 858
Högre högskolenivå 7 825 7 196 4 205 3 842
Forskarutbildningsnivå 399 365 5 401 4 774
P Utbildning Totalt 89 373 74 335 3 404 3 422
Grundnivå 2 176 1 246 2 345 2 143
Mellannivå 17 280 10 729 2 350 2 172
Lägsta högre nivå 7 034 5 270 2 848 2 692
Lägsta högskolenivå 14 337 12 294 3 407 3 439
Högre högskolenivå 47 216 43 629 3 700 3 613
Forskarutbildningsnivå 1 330 1 167 4 655 4 619
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 242 025 209 348 2 804 2 557
Grundnivå 14 888 12 303 2 225 2 138
Mellannivå 107 873 94 650 2 415 2 340
Lägsta högre nivå 50 391 43 547 2 849 2 739
Lägsta högskolenivå 44 899 39 400 2 793 2 667
Högre högskolenivå 20 612 16 767 4 690 4 124
Forskarutbildningsnivå 3 362 2 681 6 256 6 295
R Kultur, nöje och fritid Totalt 9 697 8 381 2 512 2 374
Grundnivå 1 065 860 2 415 2 293
Mellannivå 3 394 2 850 2 343 2 242
Lägsta högre nivå 1 621 1 425 2 348 2 251
Lägsta högskolenivå 1 469 1 264 2 501 2 459
Högre högskolenivå 2 060 1 902 2 912 2 750
Forskarutbildningsnivå 88 80 3 027 2 884
S Annan serviceverksamhet Totalt 28 26 2 085 1 939
Grundnivå 4 4         ..         ..
Mellannivå 18 16 1 948 1 892
Lägsta högre nivå 4 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 2         ..         ..
T Förvärvsarb i hush; hush prod av varor o tjänster, eget bruk Totalt 6 5         ..         ..
Mellannivå 3 2         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 2         ..         ..
U Verksamh vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 2 2         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 13 11 3 471 2 769
Mellannivå 5 4         ..         ..
Lägsta högre nivå 5 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_007_sv.html