Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2020

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 566 556 7 909 7 398
Naiset 212 207 7 453 6 811
Miehet 354 349 8 166 7 677
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 823 813 6 574 6 370
Naiset 464 456 6 412 6 263
Miehet 359 357 6 775 6 494
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 6 072 5 947 4 968 4 821
Naiset 4 239 4 141 4 590 4 109
Miehet 1 833 1 806 5 817 5 655
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 149 148 4 957 4 833
Naiset 96 96 4 930 4 751
Miehet 53 52 5 005 4 874
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 854 5 510 4 230 4 086
Naiset 2 421 2 225 4 165 4 020
Miehet 3 433 3 285 4 272 4 133
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 23 455 18 831 5 447 5 301
Naiset 16 742 13 297 5 201 4 791
Miehet 6 713 5 534 6 047 6 019
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 80 783 75 084 3 613 3 619
Naiset 63 354 58 677 3 532 3 499
Miehet 17 429 16 407 3 893 3 907
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 8 273 7 740 3 938 3 802
Naiset 6 198 5 795 3 874 3 732
Miehet 2 075 1 945 4 123 4 032
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 980 1 918 3 777 3 631
Naiset 735 702 3 731 3 553
Miehet 1 245 1 216 3 803 3 670
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 15 995 13 884 3 588 3 561
Naiset 13 890 11 952 3 590 3 576
Miehet 2 105 1 932 3 573 3 478
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 4 595 4 399 3 408 3 362
Naiset 1 156 1 085 3 103 2 958
Miehet 3 439 3 314 3 504 3 503
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 70 734 58 939 3 155 3 065
Naiset 62 901 51 680 3 128 3 033
Miehet 7 833 7 259 3 339 3 313
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 12 802 11 571 2 738 2 564
Naiset 11 866 10 677 2 700 2 553
Miehet 936 894 3 198 3 005
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 21 818 19 262 2 803 2 750
Naiset 17 444 15 316 2 815 2 763
Miehet 4 374 3 946 2 758 2 669
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 126 1 062 2 962 2 849
Naiset 394 371 2 989 2 885
Miehet 732 691 2 947 2 831
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 483 3 901 2 536 2 487
Naiset 4 145 3 628 2 542 2 492
Miehet 338 273 2 451 2 406
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 724 3 192 2 566 2 508
Naiset 3 365 2 890 2 569 2 513
Miehet 359 302 2 536 2 449
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 1 896 1 785 2 707 2 637
Naiset 1 468 1 371 2 693 2 641
Miehet 428 414 2 751 2 567
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 160 3 475 2 468 2 426
Naiset 2 793 2 300 2 494 2 448
Miehet 1 367 1 175 2 419 2 366
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 10 112 9 309 2 517 2 411
Naiset 5 460 5 004 2 539 2 413
Miehet 4 652 4 305 2 494 2 408
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 245 189 2 398 2 360
Naiset 210 166 2 329 2 334
Miehet 35 23 2 915 3 010
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 98 296 78 498 2 628 2 566
Naiset 90 754 72 420 2 619 2 552
Miehet 7 542 6 078 2 735 2 737
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 750 3 599 3 140 3 239
Naiset 328 264 2 490 2 383
Miehet 3 422 3 335 3 185 3 252
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 3 290 2 213 2 653 2 643
Naiset 1 597 981 2 643 2 626
Miehet 1 693 1 232 2 660 2 670
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 69 37 2 229 2 188
Naiset 1         ..         ..         ..
Miehet 68 37         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 592 557 2 671 2 589
Naiset 22 18 2 645 2 389
Miehet 570 539 2 672 2 593
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 891 796 2 565 2 557
Naiset 54 44 2 319 2 271
Miehet 837 752 2 578 2 562
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 13 11 2 639 2 418
Naiset 7 7         ..         ..
Miehet 6 4         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 258 249 2 845 2 764
Naiset 7 7         ..         ..
Miehet 251 242         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 142 113 2 391 2 354
Naiset 83 62 2 361 2 338
Miehet 59 51 2 424 2 415
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 258 223 2 569 2 530
Naiset 90 65 2 409 2 190
Miehet 168 158 2 635 2 564
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 20 12 1 760 1 765
Naiset 5 3         ..         ..
Miehet 15 9         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 305 1 198 2 690 2 655
Naiset 231 204 2 797 2 795
Miehet 1 074 994 2 671 2 641
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 18 349 15 271 2 230 2 180
Naiset 17 174 14 433 2 232 2 182
Miehet 1 175 838 2 194 2 124
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 3 3         ..         ..
Miehet 3 3         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 063 908 2 254 2 234
Naiset 201 173 2 261 2 214
Miehet 862 735 2 252 2 241
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 5 444 4 382 2 224 2 199
Naiset 4 963 4 004 2 228 2 201
Miehet 481 378 2 186 2 180
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 375 242 2 113 2 003
Naiset 155 93 2 094 2 055
Miehet 220 149 2 124 1 949
Tuntematon Yhteensä 1 060 984 3 907 3 644
Naiset 714 661 3 813 3 584
Miehet 346 323 4 089 3 724

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_001_fi.html