Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2020

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 566 556 7 909 7 398
Naiset 212 207 7 453 6 811
Miehet 354 349 8 166 7 677
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 823 813 6 574 6 370
Naiset 464 456 6 412 6 263
Miehet 359 357 6 775 6 494
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 6 072 5 947 4 968 4 821
Naiset 4 239 4 141 4 590 4 109
Miehet 1 833 1 806 5 817 5 655
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 149 148 4 957 4 833
Naiset 96 96 4 930 4 751
Miehet 53 52 5 005 4 874
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 854 5 510 4 230 4 086
Naiset 2 421 2 225 4 165 4 020
Miehet 3 433 3 285 4 272 4 133
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 23 455 18 831 5 447 5 301
Naiset 16 742 13 297 5 201 4 791
Miehet 6 713 5 534 6 047 6 019
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 80 783 75 084 3 613 3 619
Naiset 63 354 58 677 3 532 3 499
Miehet 17 429 16 407 3 893 3 907
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 8 273 7 740 3 938 3 802
Naiset 6 198 5 795 3 874 3 732
Miehet 2 075 1 945 4 123 4 032
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 980 1 918 3 777 3 631
Naiset 735 702 3 731 3 553
Miehet 1 245 1 216 3 803 3 670
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 15 995 13 884 3 588 3 561
Naiset 13 890 11 952 3 590 3 576
Miehet 2 105 1 932 3 573 3 478
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 4 595 4 399 3 408 3 362
Naiset 1 156 1 085 3 103 2 958
Miehet 3 439 3 314 3 504 3 503
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 70 734 58 939 3 155 3 065
Naiset 62 901 51 680 3 128 3 033
Miehet 7 833 7 259 3 339 3 313
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 12 802 11 571 2 738 2 564
Naiset 11 866 10 677 2 700 2 553
Miehet 936 894 3 198 3 005
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 21 818 19 262 2 803 2 750
Naiset 17 444 15 316 2 815 2 763
Miehet 4 374 3 946 2 758 2 669
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 126 1 062 2 962 2 849
Naiset 394 371 2 989 2 885
Miehet 732 691 2 947 2 831
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 483 3 901 2 536 2 487
Naiset 4 145 3 628 2 542 2 492
Miehet 338 273 2 451 2 406
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 724 3 192 2 566 2 508
Naiset 3 365 2 890 2 569 2 513
Miehet 359 302 2 536 2 449
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 1 896 1 785 2 707 2 637
Naiset 1 468 1 371 2 693 2 641
Miehet 428 414 2 751 2 567
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 160 3 475 2 468 2 426
Naiset 2 793 2 300 2 494 2 448
Miehet 1 367 1 175 2 419 2 366
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 10 112 9 309 2 517 2 411
Naiset 5 460 5 004 2 539 2 413
Miehet 4 652 4 305 2 494 2 408
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 245 189 2 398 2 360
Naiset 210 166 2 329 2 334
Miehet 35 23 2 915 3 010
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 98 296 78 498 2 628 2 566
Naiset 90 754 72 420 2 619 2 552
Miehet 7 542 6 078 2 735 2 737
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 750 3 599 3 140 3 239
Naiset 328 264 2 490 2 383
Miehet 3 422 3 335 3 185 3 252
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 3 290 2 213 2 653 2 643
Naiset 1 597 981 2 643 2 626
Miehet 1 693 1 232 2 660 2 670
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 69 37 2 229 2 188
Naiset 1         ..         ..         ..
Miehet 68 37         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 592 557 2 671 2 589
Naiset 22 18 2 645 2 389
Miehet 570 539 2 672 2 593
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 891 796 2 565 2 557
Naiset 54 44 2 319 2 271
Miehet 837 752 2 578 2 562
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 13 11 2 639 2 418
Naiset 7 7         ..         ..
Miehet 6 4         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 258 249 2 845 2 764
Naiset 7 7         ..         ..
Miehet 251 242         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 142 113 2 391 2 354
Naiset 83 62 2 361 2 338
Miehet 59 51 2 424 2 415
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 258 223 2 569 2 530
Naiset 90 65 2 409 2 190
Miehet 168 158 2 635 2 564
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 20 12 1 760 1 765
Naiset 5 3         ..         ..
Miehet 15 9         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 305 1 198 2 690 2 655
Naiset 231 204 2 797 2 795
Miehet 1 074 994 2 671 2 641
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 18 349 15 271 2 230 2 180
Naiset 17 174 14 433 2 232 2 182
Miehet 1 175 838 2 194 2 124
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 3 3         ..         ..
Miehet 3 3         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 063 908 2 254 2 234
Naiset 201 173 2 261 2 214
Miehet 862 735 2 252 2 241
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 5 444 4 382 2 224 2 199
Naiset 4 963 4 004 2 228 2 201
Miehet 481 378 2 186 2 180
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 375 242 2 113 2 003
Naiset 155 93 2 094 2 055
Miehet 220 149 2 124 1 949
Tuntematon Yhteensä 1 060 984 3 907 3 644
Naiset 714 661 3 813 3 584
Miehet 346 323 4 089 3 724

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_001_fi.html