Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2020

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
Kvinnor 335 939 285 475 3 149 2 916
Män 78 884 71 336 3 638 3 379
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 566 556 7 909 7 398
Kvinnor 212 207 7 453 6 811
Män 354 349 8 166 7 677
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 823 813 6 574 6 370
Kvinnor 464 456 6 412 6 263
Män 359 357 6 775 6 494
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 6 072 5 947 4 968 4 821
Kvinnor 4 239 4 141 4 590 4 109
Män 1 833 1 806 5 817 5 655
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 149 148 4 957 4 833
Kvinnor 96 96 4 930 4 751
Män 53 52 5 005 4 874
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 854 5 510 4 230 4 086
Kvinnor 2 421 2 225 4 165 4 020
Män 3 433 3 285 4 272 4 133
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 23 455 18 831 5 447 5 301
Kvinnor 16 742 13 297 5 201 4 791
Män 6 713 5 534 6 047 6 019
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 80 783 75 084 3 613 3 619
Kvinnor 63 354 58 677 3 532 3 499
Män 17 429 16 407 3 893 3 907
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 8 273 7 740 3 938 3 802
Kvinnor 6 198 5 795 3 874 3 732
Män 2 075 1 945 4 123 4 032
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 980 1 918 3 777 3 631
Kvinnor 735 702 3 731 3 553
Män 1 245 1 216 3 803 3 670
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 15 995 13 884 3 588 3 561
Kvinnor 13 890 11 952 3 590 3 576
Män 2 105 1 932 3 573 3 478
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 595 4 399 3 408 3 362
Kvinnor 1 156 1 085 3 103 2 958
Män 3 439 3 314 3 504 3 503
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 70 734 58 939 3 155 3 065
Kvinnor 62 901 51 680 3 128 3 033
Män 7 833 7 259 3 339 3 313
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 12 802 11 571 2 738 2 564
Kvinnor 11 866 10 677 2 700 2 553
Män 936 894 3 198 3 005
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 21 818 19 262 2 803 2 750
Kvinnor 17 444 15 316 2 815 2 763
Män 4 374 3 946 2 758 2 669
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 126 1 062 2 962 2 849
Kvinnor 394 371 2 989 2 885
Män 732 691 2 947 2 831
41 Kontorspersonal Totalt 4 483 3 901 2 536 2 487
Kvinnor 4 145 3 628 2 542 2 492
Män 338 273 2 451 2 406
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 724 3 192 2 566 2 508
Kvinnor 3 365 2 890 2 569 2 513
Män 359 302 2 536 2 449
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 1 896 1 785 2 707 2 637
Kvinnor 1 468 1 371 2 693 2 641
Män 428 414 2 751 2 567
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 160 3 475 2 468 2 426
Kvinnor 2 793 2 300 2 494 2 448
Män 1 367 1 175 2 419 2 366
51 Servicepersonal Totalt 10 112 9 309 2 517 2 411
Kvinnor 5 460 5 004 2 539 2 413
Män 4 652 4 305 2 494 2 408
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 245 189 2 398 2 360
Kvinnor 210 166 2 329 2 334
Män 35 23 2 915 3 010
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 98 296 78 498 2 628 2 566
Kvinnor 90 754 72 420 2 619 2 552
Män 7 542 6 078 2 735 2 737
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 750 3 599 3 140 3 239
Kvinnor 328 264 2 490 2 383
Män 3 422 3 335 3 185 3 252
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 3 290 2 213 2 653 2 643
Kvinnor 1 597 981 2 643 2 626
Män 1 693 1 232 2 660 2 670
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 69 37 2 229 2 188
Kvinnor 1         ..         ..         ..
Män 68 37         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 592 557 2 671 2 589
Kvinnor 22 18 2 645 2 389
Män 570 539 2 672 2 593
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 891 796 2 565 2 557
Kvinnor 54 44 2 319 2 271
Män 837 752 2 578 2 562
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 13 11 2 639 2 418
Kvinnor 7 7         ..         ..
Män 6 4         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 258 249 2 845 2 764
Kvinnor 7 7         ..         ..
Män 251 242         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 142 113 2 391 2 354
Kvinnor 83 62 2 361 2 338
Män 59 51 2 424 2 415
81 Processarbetare Totalt 258 223 2 569 2 530
Kvinnor 90 65 2 409 2 190
Män 168 158 2 635 2 564
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 20 12 1 760 1 765
Kvinnor 5 3         ..         ..
Män 15 9         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 305 1 198 2 690 2 655
Kvinnor 231 204 2 797 2 795
Män 1 074 994 2 671 2 641
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 18 349 15 271 2 230 2 180
Kvinnor 17 174 14 433 2 232 2 182
Män 1 175 838 2 194 2 124
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 3         ..         ..
Män 3 3         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 063 908 2 254 2 234
Kvinnor 201 173 2 261 2 214
Män 862 735 2 252 2 241
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 5 444 4 382 2 224 2 199
Kvinnor 4 963 4 004 2 228 2 201
Män 481 378 2 186 2 180
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 375 242 2 113 2 003
Kvinnor 155 93 2 094 2 055
Män 220 149 2 124 1 949
Okänt Totalt 1 060 984 3 907 3 644
Kvinnor 714 661 3 813 3 584
Män 346 323 4 089 3 724

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_001_sv.html