Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2020

Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Ylempi perusaste 15 345 12 245 2 516 2 399
Toinen aste 147 235 122 982 2 636 2 536
Erikoisammattikoulutusaste 5 689 5 074 2 908 2 817
Alin korkea-aste 48 101 41 604 3 060 2 954
Alempi korkeakouluaste 94 991 82 094 3 144 3 010
Ylempi korkeakouluaste 97 834 88 274 4 197 3 932
Tutkijakoulutusaste 5 628 4 538 5 986 5 850
01 KVTES Yhteensä 311 165 262 342 2 938 2 797
Ylempi perusaste 13 456 10 548 2 428 2 370
Toinen aste 133 537 110 159 2 591 2 515
Erikoisammattikoulutusaste 4 436 3 871 2 773 2 691
Alin korkea-aste 44 226 38 039 3 012 2 921
Alempi korkeakouluaste 83 170 71 248 3 057 2 944
Ylempi korkeakouluaste 30 556 27 015 3 914 3 667
Tutkijakoulutusaste 1 784 1 462 5 149 4 700
02 OVTES Yhteensä 63 198 59 080 3 894 3 862
Ylempi perusaste 291 244 3 038 2 993
Toinen aste 2 101 1 829 2 946 2 841
Erikoisammattikoulutusaste 531 503 3 579 3 590
Alin korkea-aste 1 471 1 273 3 582 3 648
Alempi korkeakouluaste 6 762 6 010 3 582 3 664
Ylempi korkeakouluaste 51 309 48 541 3 970 3 909
Tutkijakoulutusaste 733 680 4 384 4 333
03 Tekniset Yhteensä 22 679 21 602 3 319 3 243
Ylempi perusaste 1 248 1 142 2 574 2 475
Toinen aste 10 569 10 097 2 850 2 745
Erikoisammattikoulutusaste 722 700 3 108 3 061
Alin korkea-aste 2 345 2 235 3 558 3 543
Alempi korkeakouluaste 4 770 4 579 3 802 3 756
Ylempi korkeakouluaste 2 911 2 748 4 317 4 210
Tutkijakoulutusaste 114 101 4 378 4 174
04 Lääkärit Yhteensä 16 997 13 038 6 266 6 222
Ylempi perusaste 237 205 5 539 5 659
Toinen aste 878 757 5 227 5 330
Alin korkea-aste 8 8         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 167 143 4 950 5 024
Ylempi korkeakouluaste 12 718 9 637 6 174 6 177
Tutkijakoulutusaste 2 989 2 288 7 084 7 035
05 Muut Yhteensä 784 749 3 260 3 148
Ylempi perusaste 113 106 3 230 3 179
Toinen aste 150 140 3 303 3 173
Alin korkea-aste 51 49 3 015 2 924
Alempi korkeakouluaste 122 114 3 052 2 846
Ylempi korkeakouluaste 340 333 3 351 3 256
Tutkijakoulutusaste 8 7         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_003_fi.html