Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2020

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
Högre grundnivå 15 345 12 245 2 516 2 399
Andra stadiet 147 235 122 982 2 636 2 536
Specialyrkesutbildningsnivå 5 689 5 074 2 908 2 817
Lägsta högre nivå 48 101 41 604 3 060 2 954
Lägre högskolenivå 94 991 82 094 3 144 3 010
Högre högskolenivå 97 834 88 274 4 197 3 932
Forskarutbildningsnivå 5 628 4 538 5 986 5 850
01 AKTA Totalt 311 165 262 342 2 938 2 797
Högre grundnivå 13 456 10 548 2 428 2 370
Andra stadiet 133 537 110 159 2 591 2 515
Specialyrkesutbildningsnivå 4 436 3 871 2 773 2 691
Lägsta högre nivå 44 226 38 039 3 012 2 921
Lägre högskolenivå 83 170 71 248 3 057 2 944
Högre högskolenivå 30 556 27 015 3 914 3 667
Forskarutbildningsnivå 1 784 1 462 5 149 4 700
02 Lärare Totalt 63 198 59 080 3 894 3 862
Högre grundnivå 291 244 3 038 2 993
Andra stadiet 2 101 1 829 2 946 2 841
Specialyrkesutbildningsnivå 531 503 3 579 3 590
Lägsta högre nivå 1 471 1 273 3 582 3 648
Lägre högskolenivå 6 762 6 010 3 582 3 664
Högre högskolenivå 51 309 48 541 3 970 3 909
Forskarutbildningsnivå 733 680 4 384 4 333
03 Tekniska Totalt 22 679 21 602 3 319 3 243
Högre grundnivå 1 248 1 142 2 574 2 475
Andra stadiet 10 569 10 097 2 850 2 745
Specialyrkesutbildningsnivå 722 700 3 108 3 061
Lägsta högre nivå 2 345 2 235 3 558 3 543
Lägre högskolenivå 4 770 4 579 3 802 3 756
Högre högskolenivå 2 911 2 748 4 317 4 210
Forskarutbildningsnivå 114 101 4 378 4 174
04 Läkare Totalt 16 997 13 038 6 266 6 222
Högre grundnivå 237 205 5 539 5 659
Andra stadiet 878 757 5 227 5 330
Lägsta högre nivå 8 8         ..         ..
Lägre högskolenivå 167 143 4 950 5 024
Högre högskolenivå 12 718 9 637 6 174 6 177
Forskarutbildningsnivå 2 989 2 288 7 084 7 035
05 Övriga Totalt 784 749 3 260 3 148
Högre grundnivå 113 106 3 230 3 179
Andra stadiet 150 140 3 303 3 173
Lägsta högre nivå 51 49 3 015 2 924
Lägre högskolenivå 122 114 3 052 2 846
Högre högskolenivå 340 333 3 351 3 256
Forskarutbildningsnivå 8 7         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_003_sv.html