Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 2020

Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Koko Suomi Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
Uusimaa Yhteensä 112 233 99 036 3 290 3 042
Naiset 90 323 78 669 3 208 2 980
Miehet 21 910 20 367 3 593 3 361
Varsinais-Suomi Yhteensä 37 622 32 301 3 224 2 934
Naiset 30 721 26 222 3 109 2 867
Miehet 6 901 6 079 3 689 3 423
Satakunta Yhteensä 16 835 14 550 3 146 2 868
Naiset 13 926 11 911 3 047 2 826
Miehet 2 909 2 639 3 570 3 300
Kanta-Häme Yhteensä 12 041 10 601 3 261 2 975
Naiset 9 921 8 664 3 141 2 899
Miehet 2 120 1 937 3 751 3 441
Pirkanmaa Yhteensä 36 684 31 952 3 233 2 969
Naiset 29 908 25 747 3 133 2 896
Miehet 6 776 6 205 3 624 3 342
Päijät-Häme Yhteensä 13 372 11 740 3 283 2 943
Naiset 10 907 9 493 3 162 2 882
Miehet 2 465 2 247 3 772 3 539
Kymenlaakso Yhteensä 12 467 10 924 3 222 2 976
Naiset 10 411 9 029 3 124 2 919
Miehet 2 056 1 895 3 671 3 419
Etelä-Karjala Yhteensä 8 941 7 705 3 356 3 035
Naiset 7 272 6 227 3 233 2 961
Miehet 1 669 1 478 3 854 3 621
Etelä-Savo Yhteensä 11 720 10 170 3 110 2 840
Naiset 9 484 8 141 3 008 2 796
Miehet 2 236 2 029 3 512 3 127
Pohjois-Savo Yhteensä 20 980 18 015 3 275 2 988
Naiset 16 878 14 381 3 157 2 919
Miehet 4 102 3 634 3 718 3 479
Pohjois-Karjala Yhteensä 13 329 11 330 3 196 2 938
Naiset 10 530 8 862 3 092 2 889
Miehet 2 799 2 468 3 546 3 255
Keski-Suomi Yhteensä 21 126 17 821 3 253 2 974
Naiset 16 931 14 141 3 142 2 916
Miehet 4 195 3 680 3 656 3 360
Etelä-Pohjanmaa Yhteensä 17 076 14 515 3 182 2 893
Naiset 14 142 11 894 3 063 2 844
Miehet 2 934 2 621 3 683 3 400
Pohjanmaa Yhteensä 16 418 11 727 3 235 2 970
Naiset 13 576 9 333 3 124 2 889
Miehet 2 842 2 394 3 637 3 384
Keski-Pohjanmaa Yhteensä 7 033 6 014 3 240 2 958
Naiset 5 702 4 809 3 110 2 875
Miehet 1 331 1 205 3 716 3 382
Pohjois-Pohjanmaa Yhteensä 34 126 28 920 3 314 3 037
Naiset 27 171 22 665 3 195 2 954
Miehet 6 955 6 255 3 722 3 468
Kainuu Yhteensä 6 906 5 931 3 226 3 003
Naiset 5 436 4 623 3 136 2 940
Miehet 1 470 1 308 3 537 3 332
Lappi Yhteensä 13 535 11 997 3 203 2 928
Naiset 10 767 9 439 3 107 2 862
Miehet 2 768 2 558 3 533 3 294
Ahvenanmaa - Åland Yhteensä 2 379 1 562 3 045 2 800
Naiset 1 933 1 225 3 003 2 792
Miehet 446 337 3 196 2 838

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_008_fi.html