Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2020

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
Kvinnor 335 939 285 475 3 149 2 916
Män 78 884 71 336 3 638 3 379
Nyland Totalt 112 233 99 036 3 290 3 042
Kvinnor 90 323 78 669 3 208 2 980
Män 21 910 20 367 3 593 3 361
Egentliga Finland Totalt 37 622 32 301 3 224 2 934
Kvinnor 30 721 26 222 3 109 2 867
Män 6 901 6 079 3 689 3 423
Satakunta Totalt 16 835 14 550 3 146 2 868
Kvinnor 13 926 11 911 3 047 2 826
Män 2 909 2 639 3 570 3 300
Egentliga Tavastland Totalt 12 041 10 601 3 261 2 975
Kvinnor 9 921 8 664 3 141 2 899
Män 2 120 1 937 3 751 3 441
Birkaland Totalt 36 684 31 952 3 233 2 969
Kvinnor 29 908 25 747 3 133 2 896
Män 6 776 6 205 3 624 3 342
Päijänne-Tavastland Totalt 13 372 11 740 3 283 2 943
Kvinnor 10 907 9 493 3 162 2 882
Män 2 465 2 247 3 772 3 539
Kymmenedalen Totalt 12 467 10 924 3 222 2 976
Kvinnor 10 411 9 029 3 124 2 919
Män 2 056 1 895 3 671 3 419
Södra Karelen Totalt 8 941 7 705 3 356 3 035
Kvinnor 7 272 6 227 3 233 2 961
Män 1 669 1 478 3 854 3 621
Södra Savolax Totalt 11 720 10 170 3 110 2 840
Kvinnor 9 484 8 141 3 008 2 796
Män 2 236 2 029 3 512 3 127
Norra Savolax Totalt 20 980 18 015 3 275 2 988
Kvinnor 16 878 14 381 3 157 2 919
Män 4 102 3 634 3 718 3 479
Norra Karelen Totalt 13 329 11 330 3 196 2 938
Kvinnor 10 530 8 862 3 092 2 889
Män 2 799 2 468 3 546 3 255
Mellersta Finland Totalt 21 126 17 821 3 253 2 974
Kvinnor 16 931 14 141 3 142 2 916
Män 4 195 3 680 3 656 3 360
Södra Österbotten Totalt 17 076 14 515 3 182 2 893
Kvinnor 14 142 11 894 3 063 2 844
Män 2 934 2 621 3 683 3 400
Österbotten Totalt 16 418 11 727 3 235 2 970
Kvinnor 13 576 9 333 3 124 2 889
Män 2 842 2 394 3 637 3 384
Mellersta Österbotten Totalt 7 033 6 014 3 240 2 958
Kvinnor 5 702 4 809 3 110 2 875
Män 1 331 1 205 3 716 3 382
Norra Österbotten Totalt 34 126 28 920 3 314 3 037
Kvinnor 27 171 22 665 3 195 2 954
Män 6 955 6 255 3 722 3 468
Kajanaland Totalt 6 906 5 931 3 226 3 003
Kvinnor 5 436 4 623 3 136 2 940
Män 1 470 1 308 3 537 3 332
Lappland Totalt 13 535 11 997 3 203 2 928
Kvinnor 10 767 9 439 3 107 2 862
Män 2 768 2 558 3 533 3 294
Åland Totalt 2 379 1 562 3 045 2 800
Kvinnor 1 933 1 225 3 003 2 792
Män 446 337 3 196 2 838

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_008_sv.html