Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2020

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 5 490 15,73 15,44
Naiset 844 14,75 14,72
Miehet 4 646 15,89 15,53
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 4         ..         ..
Naiset 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5         ..         ..
Naiset 2         ..         ..
Miehet 3         ..         ..
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 3         ..         ..
Miehet 3         ..         ..
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 274 17,33 16,55
Naiset 20 15,48 15,72
Miehet 254 17,46 16,59
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 30 17,87 16,16
Naiset 15 21,63 27,09
Miehet 15 16,55 15,62
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 2         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 33 15,65 15,52
Naiset 5         ..         ..
Miehet 28         ..         ..
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 870 15,90 15,38
Naiset 129 16,77 16,67
Miehet 741 15,76 15,22
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 1         ..         ..
Miehet 1         ..         ..
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 3         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 2         ..         ..
Miehet 2         ..         ..
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 794 13,96 14,08
Naiset 368 13,99 14,11
Miehet 426 13,93 14,00
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 76 14,55 14,89
Naiset 4         ..         ..
Miehet 72         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 1 057 16,28 16,15
Naiset 27 16,98 16,79
Miehet 1 030 16,26 16,13
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 386 17,03 16,34
Naiset 19 13,82 12,32
Miehet 367 17,20 16,51
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 5         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 203 18,22 17,14
Naiset 3         ..         ..
Miehet 200         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 25 17,48 18,25
Naiset 12         ..         ..
Miehet 13 17,48 18,25
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 72 16,22 16,31
Naiset 1         ..         ..
Miehet 71         ..         ..
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 9         ..         ..
Naiset 1         ..         ..
Miehet 8         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 660 15,27 15,20
Naiset 24 14,84 14,68
Miehet 636 15,29 15,22
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 85 13,37 14,01
Naiset 53 13,82 14,21
Miehet 32 12,64 11,46
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 192 14,92 15,11
Naiset 93 14,73 14,89
Miehet 99 15,10 15,20
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 578 15,47 15,13
Naiset 36 14,23 14,69
Miehet 542 15,55 15,16
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 14 12,25 11,86
Naiset 9         ..         ..
Miehet 5         ..         ..
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 32 13,16 13,93
Naiset 5         ..         ..
Miehet 27         ..         ..
Tuntematon Yhteensä 64 15,17 15,93
Naiset 13 10,39 11,16
Miehet 51 15,66 16,23

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 7. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_011_fi.html