Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2020

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 5 490 15,73 15,44
Kvinnor 844 14,75 14,72
Män 4 646 15,89 15,53
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 4         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 3         ..         ..
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 3         ..         ..
Män 3         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 274 17,33 16,55
Kvinnor 20 15,48 15,72
Män 254 17,46 16,59
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 30 17,87 16,16
Kvinnor 15 21,63 27,09
Män 15 16,55 15,62
41 Kontorspersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 1         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 33 15,65 15,52
Kvinnor 5         ..         ..
Män 28         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 870 15,90 15,38
Kvinnor 129 16,77 16,67
Män 741 15,76 15,22
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 794 13,96 14,08
Kvinnor 368 13,99 14,11
Män 426 13,93 14,00
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 76 14,55 14,89
Kvinnor 4         ..         ..
Män 72         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 1 057 16,28 16,15
Kvinnor 27 16,98 16,79
Män 1 030 16,26 16,13
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 386 17,03 16,34
Kvinnor 19 13,82 12,32
Män 367 17,20 16,51
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 203 18,22 17,14
Kvinnor 3         ..         ..
Män 200         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 25 17,48 18,25
Kvinnor 12         ..         ..
Män 13 17,48 18,25
81 Processarbetare Totalt 72 16,22 16,31
Kvinnor 1         ..         ..
Män 71         ..         ..
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 9         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 8         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 660 15,27 15,20
Kvinnor 24 14,84 14,68
Män 636 15,29 15,22
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 85 13,37 14,01
Kvinnor 53 13,82 14,21
Män 32 12,64 11,46
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 192 14,92 15,11
Kvinnor 93 14,73 14,89
Män 99 15,10 15,20
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 578 15,47 15,13
Kvinnor 36 14,23 14,69
Män 542 15,55 15,16
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 14 12,25 11,86
Kvinnor 9         ..         ..
Män 5         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 32 13,16 13,93
Kvinnor 5         ..         ..
Män 27         ..         ..
Okänt Totalt 64 15,17 15,93
Kvinnor 13 10,39 11,16
Män 51 15,66 16,23

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_011_sv.html