Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2020

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 5 490 15,73 15,44
Naiset 844 14,75 14,72
Miehet 4 646 15,89 15,53
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 241 16,26 16,23
Naiset 4         ..         ..
Miehet 237         ..         ..
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 94 16,74 16,70
Miehet 94 16,74 16,70
41 Talonrakentaminen Yhteensä 98 15,52 15,39
Naiset 4         ..         ..
Miehet 94         ..         ..
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 338 15,40 15,08
Naiset 48 14,48 14,63
Miehet 290 15,55 15,11
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 369 14,48 14,60
Naiset 43 13,44 14,14
Miehet 326 14,60 14,64
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 192 15,04 14,93
Naiset 19 12,73 12,32
Miehet 173 15,26 15,08
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 294 21,03 19,61
Naiset 19 17,47 15,56
Miehet 275 21,27 19,71
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 64 14,76 14,87
Naiset 7         ..         ..
Miehet 57         ..         ..
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 874 15,86 15,71
Naiset 95 14,49 14,21
Miehet 779 16,01 15,80
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 1 786 15,06 15,17
Naiset 381 14,55 14,76
Miehet 1 405 15,19 15,21
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 329 15,78 15,86
Naiset 20 13,73 14,35
Miehet 309 15,90 15,88
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 132 11,33 10,45
Naiset 51 10,86 11,03
Miehet 81 11,60 10,45
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 586 16,25 16,07
Naiset 139 16,47 16,79
Miehet 447 16,18 15,88

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_012_fi.html