Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2020

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 5 490 15,73 15,44
Kvinnor 844 14,75 14,72
Män 4 646 15,89 15,53
36 Vattenförsörjning Totalt 241 16,26 16,23
Kvinnor 4         ..         ..
Män 237         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 94 16,74 16,70
Män 94 16,74 16,70
41 Byggande av hus Totalt 98 15,52 15,39
Kvinnor 4         ..         ..
Män 94         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 338 15,40 15,08
Kvinnor 48 14,48 14,63
Män 290 15,55 15,11
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 369 14,48 14,60
Kvinnor 43 13,44 14,14
Män 326 14,60 14,64
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 192 15,04 14,93
Kvinnor 19 12,73 12,32
Män 173 15,26 15,08
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 294 21,03 19,61
Kvinnor 19 17,47 15,56
Män 275 21,27 19,71
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 64 14,76 14,87
Kvinnor 7         ..         ..
Män 57         ..         ..
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 874 15,86 15,71
Kvinnor 95 14,49 14,21
Män 779 16,01 15,80
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 1 786 15,06 15,17
Kvinnor 381 14,55 14,76
Män 1 405 15,19 15,21
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 329 15,78 15,86
Kvinnor 20 13,73 14,35
Män 309 15,90 15,88
88 Öppna sociala insatser Totalt 132 11,33 10,45
Kvinnor 51 10,86 11,03
Män 81 11,60 10,45
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 586 16,25 16,07
Kvinnor 139 16,47 16,79
Män 447 16,18 15,88

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_012_sv.html