Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2009

Alkoholikuolemien määrä pysynyt ennallaan

Vuonna 2008 alkoholiperäisten kuolemien määrä pysyi Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta lähes ennallaan. Alkoholiperäisten sairauksien ja alkoholimyrkytysten aiheuttamat kuolemat ovat kaksinkertaistuneet viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Työikäisillä on alkoholikuolemia selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia.

Vuonna 2008 kuoli yhteensä 49 090 henkilöä, 24 451 miestä ja 24 639 naista.

Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti 23 prosenttia kuolemista. Kaikkiaan verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat yhteensä 40 prosenttia kuolemista.

Kasvaimet aiheuttivat runsaat 20 prosenttia kuolemista. Miehillä yleisin syöpätyyppi oli keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä.

Dementia aiheutti 14 prosenttia naisten ja 6 prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä väestön ikääntymisestä johtuen. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtunee lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.

Tapaturmat (ml. alkoholimyrkytykset) aiheuttivat 6 prosenttia kaikista kuolemista. Miesten yleisimpiä kuolemaan johtaneita tapaturmia olivat kaatumiset ja putoamiset, alkoholimyrkytykset ja liikennekuolemat. Naisten kuolemaan johtaneista tapaturmista yleisin oli kaatumistapaturma. Pääosa naisten kuolemaan johtaneista kaatumisista sattui yli 75-vuotiaille.

Vuonna 2008 teki 1033 henkilöä itsemurhan. Miehet tekivät 77 prosenttia itsemurhista. Itsemurhan tehneistä oli alle 20-vuotiaita poikia 24 ja tyttöjä 17 ja yli 74-vuotiaita miehiä 46 ja naisia 13. Kaksi kolmannesta kaikista itsemurhan tehneistä oli 30-64 -vuotiaita.

Vuonna 2008 kuoli väkivallan uhrina 119 henkilöä, 79 miestä ja 40 naista. EU-tilastoissa Suomen miesten väkivaltakuolleisuus väkilukuun suhteutettuna on seitsemänneksi korkein Baltian maiden, Makedonian, Bulgarian ja Romanian jälkeen. Naisten väkivaltakuolleisuus on neljänneksi korkein Euroopassa Baltian maiden jälkeen. Kansainvälistä tilastotietoa Tilastokeskuksen kv-portaalista.

Kuolleiden määrät ja muutokset 2007-2008

Kuolemansyyt ja ikäluokka Yhteensä Miehet Naiset
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Kuolleet yhteensä 49 093 49 090 24 805 24 451 24 288 24 639
- 15-64 -v. 10 848 10 864 7 629 7 614 3 219 3 250
Kasvainkuolemat 11 097 11 214 5 803 5 782 5 294 5 432
-15-64 -v. 2 874 2 908 1 547 1 592 1 327 1 316
Kaikki verenkiertoelinten sairauksiin kuolleet 20193 20 144 9 650 9 495 10 543 10 649
- 15-64 -v. 2 557 2 548 2 048 2 029 509 519
  Niistä: Sepelvaltimotautiin kuolleet  (Iskeemiset sydäntaudit) 11 887 11 761 6 058 5 913 5 829 5 848
  - 15-64 -v. 1 419 1 407 1 213 1 194 206 213
Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytyksiin kuolleet 2 167 2 136 1 701 1 674 466 462
-15-64 -v. 1 796 1 775 1425 1 388 371 387
Tapaturmiin kuolleet yhteensä (pl. alkoholimyrkytykset) 2 484 2 470 1643 1 619 841 851
-15-64 -v. 1 189 1 129 948 901 241 228
Itsemurhakuolemat 995 1 033 751 801 244 232
- 15-64 -v. 817 867 618 677 199 190
Murhat, tapot, pahoinpitelyt 116 119 74 79 42 40
-15-64 -v. 100 108 69 74 31 34

Työikäisten kuolemansyiden kehitys

Vuonna 2008 työiässä (15-64 -vuotiaana) kuoli 7 614 miestä ja 3 250 naista.

Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemat ovat puolittuneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet saman ajan kuluessa ja työikäisillä miehillä on alkoholikuolemia nyt selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia. Muita yleisimpiä työikäisten miesten kuolemansyitä ovat tapaturmat ja itsemurhat. Itsemurhien määrä on laskenut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, joskin viime vuosina on ollut havaittavissa pientä nousua. Vuonna 2008 työikäisten miesten itsemurhia oli 60 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työikäisten naisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat alkoholiperäiset syyt, syövät ja niistä erityisesti rintasyöpä, sepelvaltimotauti ja tapaturmat. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana työikäisten naisten rintasyöpäkuolemat ovat vähentyneet parikymmentä prosenttia. Samassa ajassa naisten alkoholiperäisten kuolemien määrä on kasvanut noin 40 prosenttia ja niiden määrä on nyt selvästi suurempi kuin naisten rintasyöpä- ja sepelvaltimotautikuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet samana ja viime vuosina jopa laskenut.

15-64 -vuotiaiden miesten yleisimpien kuolemansyiden kehitys

15-64 -vuotiaiden naisten yleisimpien kuolemansyiden kehitys

Lähde: Kuolemansyytilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Korpi (09)1734 3605, Jari Hellanto (09)1734 3291, kuolemansyyt.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 18.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2008/ksyyt_2008_2009-12-18_tie_001.html