Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tapaturmakuolemat ja väkivalta

Vuonna 2009 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 2 903 henkilöä, 1 986 miestä ja 917 naista. Tapaturmat, mukaan lukien alkoholimyrkytykset, aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista.

Tapaturmakuolemia ovat muun muassa liikennekuolemat, kaatumis- ja putoamiskuolemat, hukkumiset, tulipalokuolemat sekä alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Tapaturmaiset kuolemat luokitellaan tapaturman ulkoisen syyn mukaan. Tapaturman syy saadaan tautiluokituksesta (ICD-10, luokka XX).

Kuvio 1a. Miesten tapaturmakuolemat 2009

Kuvio 1a. Miesten tapaturmakuolemat 2009

Kuvio 1b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 2009

Kuvio 1b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 2009

Sekä miesten että naisten yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen, joissa kuoli yhteensä 1 188 henkilöä. 57 prosenttia kuolleista oli miehiä. Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista tai putoamisista.

Seuraavaksi yleisimmät tapaturmakuolemien syyt olivat alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Alkoholimyrkytykseen kuoli 473 henkilöä, joista 80 prosenttia oli miehiä. Lääkemyrkytyksiin kuoli 349 henkilöä, joista miehiä oli 70 prosenttia. Suurin osa näistä kuolemista kohtasi työikäisiä. Myrkytyskuolemissa ovat mukana myös tapaukset, joissa on sekä lääkkeitä että alkoholia. Tällöin kuolemansyy määräytyy vaikuttavimman aineen mukaan. Kaikkiaan 32 prosenttia miesten tapaturmakuolemista aiheutui tapaturmaisesta alkoholi- tai lääkemyrkytyksestä. Naisilla vastaava prosentti oli 20,4.

Kuljetustapaturmissa kuoli kaikkiaan 311 henkilöä, joista miehiä oli kaksi kolmannesta. Miehillä noin yksi kymmenestä (11,7 %) tapaturmakuolemasta tapahtui liikenteessä (kuljetuksessa), naisilla niitä tapahtui hieman vähemmän (8,5 % naisten tapaturmakuolemista).

Hukkumistapaturmia oli 169, joista valtaosa, 87 prosenttia oli miehiä. Näistä vesiliikenteessä kuoli 45.

Tapaturmakuolemassa päihtymys tarkoittaa sitä, että kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan. Päihtyneenä tapaturmaisesti kuolleiden määrä on viime vuodet ollut noin 500 henkilöä. Vuonna 2009 tapaturmaisesti kuoli ilman varsinaisia alkoholi- ja lääkemyrkytyksiä yhteensä 2 081, joista oli päihdyksissä 22 prosenttia eli 462 henkilöä. Saunakuolemissa 34 henkilöä 39:stä oli kuollessaan päihtynyt; tulipaloissa (57 %), hukkumistapaturmissa (55 %) ja kylmyyteen (54 %) kuolleista yli puolet oli päihtyneenä. Joka viides liikenteessä kuollut oli päihdyksissä.

Taulukko 3. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 1999 ja 2009

  Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus 1) Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus 1) Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus 1)
1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009
Kuljetustapaturmissa kuolleet 487 311 21,1 24,8 348 233 26,7 28,8 139 78 7,2 12,8
Kaatumis- ja putoamistapaturmissa kuolleet 1 014 1 188 12,5 11,2 528 679 20,4 16,6 486 509 3,9 3,9
Hukkumistapaturmissa kuolleet 251 169 55,4 56,8 207 147 59,9 55,8 44 22 34,1 63,6
Ruuan aiheuttamaan tukehtumiseen kuolleet 93 49 45,2 42,9 62 29 53,2 44,8 31 20 29,0 40,0
Saunakuolemat 31 39 87,1 64,1 26 28 88,5 78,6 5 11 80,0 27,3
Tulipaloissa kuolleet 74 89 56,8 65,2 59 67 66,1 71,6 15 22 20,0 45,5
Kylmyyteen kuolleet 72 68 54,2 41,2 52 49 57,7 44,9 20 19 45,0 31,6
Häkämyrkytykseen kuolleet 11 16 45,5 43,8 9 12 55,6 50,0 2 4 0,0 25,0
Muihin tapaturmiin kuolleet 157 152 7,6 11,8 116 107 10,3 14,9 41 45 0,0 4,4
Tapaturmissa kuolleet (pl. alkoholi- ja lääkemyrkytykset) 2) 2 190 2 081 24,5 22,2 1 407 1 351 33,2 28,8 783 730 8,8 10,1
1) Alkoholipäihtymykset
2) Luku ei sisällä alkoholimyrkytyksiä (473 kuolemaa vuonna 2009) eikä lääkemyrkytyksiä (349 kuolemaa vuonna 2009)

2.1 Henkirikokset ja itsemurhakuolemat

Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri määrittelee, johtuuko henkilön kuolema henkirikoksesta. Vuonna 2009 kuoli henkirikoksen uhrina 110 henkilöä, 83 miestä ja 27 naista.

Vuonna 2009 teki 1 034 henkilöä itsemurhan. Itsemurhan tehneistä kolme neljästä eli 761 oli miehiä. Itsemurhien määrä on viime vuosina vähentynyt selvästi. Luku oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin yhteensä 1 520 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on ollut korkeimmillaan vuoden 1990 tienoilla ja matalin viime vuosina eli noin 1000 henkilöä vuosittain.

Osasta kuolleita ei voida päätellä, onko kuolema johtunut tahallisesta teosta. Tällöin kuolemat luokitellaan epäselviin tapauksiin, joita oli 96, miehiä 66 ja naisia 30.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, Helena Korpi (09) 1734 3605, Ulla Arkkio (09) 1734 3757, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. vuosikatsaus 2009, 2. Tapaturmakuolemat ja väkivalta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/01/ksyyt_2009_01_2011-02-22_kat_003_fi.html