Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Kaatumiset yleisin tapaturmakuoleman syy

Tapaturmakuolemiin luetaan muun muassa liikennekuolemat, kaatumis- ja putoamiskuolemat, hukkumiset, tulipalokuolemat sekä alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Tapaturmakuolleisuus on ollut jatkuvasti suurempaa miehillä kuin naisilla, joskin huiput ja laskut ovat molemmilla sukupuolilla tapahtuneet samoina aikoina. Nuorten tapaturmakuolleisuus on yleisempää kuin koko väestön keskimäärin.

Kuvio 8. Tapaturmakuolleisuus 1969–2011

Kuvio 8. Tapaturmakuolleisuus 1969–2011

Vuonna 2011 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 2 766 henkilöä, 1 846 miestä ja 920 naista. Tapaturmat aiheuttivat lähes kuusi prosenttia kaikista kuolemista. Vuonna 2011 sekä miesten että naisten yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen, joihin kuoli yhteensä 1 212 henkilöä. Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista tai putoamisista. Kuljetustapaturmissa (pl. vesiliikenteen hukkumistapaturmat) kuoli vuonna 2011 kaikkiaan 300, joista miehiä oli kolme neljäsosaa. Miehillä useampi kuin yksi kymmenestä tapaturmakuolemasta tapahtui liikenteessä (kuljetuksessa), naisilla niitä oli hieman vähemmän.

Päihtymyksen osuus tapaturmakuolemissa

Vuonna 2011 tapaturmaisesti (pois lukien myrkytykset) kuolleista päihdyksissä oli 19 prosenttia. Tapaturmakuolemassa päihtymys tarkoittaa sitä, että kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan. Luvussa eivät ole mukana alkoholi- ja lääkemyrkytykset, joissa alkoholi tai lääke on suoraan aiheuttanut kuoleman. Saunakuolemissa 24 henkilöä 38:stä oli kuollessaan päihtynyt. Tulipaloissa ja kylmyyteen kuolleista hieman alle puolet oli päihtyneenä, hukkumistapaturmissa yli puolet. Hieman yli joka viides liikenteessä kuollut oli päihdyksissä.

Tapaturmaisesti hukkuneista yli puolet päihtyneitä

Hukkumisten määrä on ollut noin 200 viime vuosina. Vuonna 2011 hukkui 163 henkeä, joista kolme neljästä oli miehiä. Näistä vesiliikenteessä hukkui 43. Suomessa alkoholi liittyy hyvin usein hukkumistapaturmiin. Hukkumistapaturmista hieman yli puolet tapahtuu päihtyneenä, kesäkuukausina jopa vieläkin enemmän.

Kuvio 9. Kuolleisuus hukkumistapaturmiin 1998–2011

Kuvio 9. Kuolleisuus hukkumistapaturmiin 1998–2011

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Airi Pajunen 09 1734 3605, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2011, 5. Kaatumiset yleisin tapaturmakuoleman syy . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_kat_005_fi.html