Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Sepelvaltimotauti yhä syynä joka viidenteen kuolemaan

Vuonna 2015 kuolemansyiden pääryhmistä suomalaisia kuoli eniten verenkiertoelinten sairauksiin. Ryhmän merkitys kuolemansyynä on kuitenkin pienentynyt kahdessakymmenessä vuodessa 44 prosentista 37 prosenttiin. Samanaikaisesti miesten ja naisten ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on vähentynyt yli 40 prosenttia (liitekuvio 1).

Verenkiertoelinten sairauksista iskeemiset sydäntaudit (sepelvaltimotauti) ovat vielä nykyisinkin suomalaisten yleisimpiä kuolemansyitä, vaikka sepelvaltimotautikuolleisuus onkin vähentynyt Suomessa selvästi. Sepelvaltimotauti aiheutti vuonna 2015 yhä joka viidennen kuoleman ja sepelvaltimotautiin kuoli yli 10 000 henkeä.

Sepelvaltiomotautiin kuolleet aiempaa vanhempia

Tautiin kuolleet ovat yhä vanhempia. Vuonna 1971 sepelvaltimotautiin kuolleista oli työikäisiä lähes neljä kymmenestä, kun vuonna 2015 vain yksi kymmenestä. Vuonna 1971 sepelvaltimotautiin kuolleiden mediaanikeski-ikä oli miehillä 65 vuotta ja naisilla 73 vuotta, kun vuonna 2015 vastaavat iät olivat 79 ja 87 vuotta.

Kuviossa 2 sepelvaltimotautikuolleisuus esitetään ikävakioituna. Ikävakioinnissa poistetaan väestön ikärakenteen ja sen muutosten vaikutus. Tällöin nähdään, millä tasolla sepelvaltimotautikuolleisuus olisi, jos väestön ikärakenne pysyisi samana koko tarkastelujakson ajan. Ikävakioinnissa käytetään vakioväestönä Eurostatin uutta vakioväestöä. Kun väestön vanheneminen eliminoidaan luvuista ikävakioinnilla, voidaan nähdä, että sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt tasaisesti viimeisten 40 vuoden aikana. Vuonna 2015 sepelvaltimotautikuolleisuus pieneni edelleen sekä miehillä että naisilla

Kuvio 2. Ikävakioitu sepelvaltimotautikuolleisuus (iskeemiset sydäntaudit) 1971–2015

Kuvio 2. Ikävakioitu sepelvaltimotautikuolleisuus (iskeemiset sydäntaudit) 1971–2015

Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus kasvanut 10 vuodessa viidenneksellä

Kuolemansyiden pääryhmistä toiseksi eniten suomalaisia kuoli kasvaimiin. Vuonna 2015 ne aiheuttivat lähes joka neljännen kuoleman. Kasvaimiin kuolleet ovat keskimäärin 10 vuotta nuorempia kuin verenkiertoelinten tauteihin kuolleet. Kymmenen viime vuoden aikana ikävakioitu kasvainkuolleisuus on pienentynyt miehillä noin kymmenen prosenttia ja naisilla hieman vähemmän, 6 prosenttia (liitekuvio 2). Vuonna 2015 kasvainkuolleisuus kasvoi hieman sekä miehillä että naisilla edellisvuoteen verrattuna. Yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli miehillä edelleen keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä.

Vuonna 2015 kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpiin kuoli 1 500 miestä ja 800 naista. Miesten ja naisten välinen ero keuhkosyöpäkuolleisuudessa on kaventunut 1980–luvulta lähtien, kun keuhkosyöpäkuolleisuus on miehillä pienentynyt ja naisilla samanaikaisesti kasvanut hitaasti. Kymmenen viime vuoden aikana naisten keuhkosyöpäkuolleisuus on kasvanut yli 20 prosentilla. Vuonna 2015 miesten keuhkosyöpäkuolleisuus kuitenkin hieman lisääntyi ja naisten väheni edellisvuoteen verrattuna (kuvio 3.)

Kuvio 3. Ikävakioitu kuolleisuus kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpään 1971–2015

Kuvio 3. Ikävakioitu kuolleisuus kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpään 1971–2015

Rintasyöpä oli naisten yleisin kuolemaan johtava syöpätyyppi. Vuonna 2015 rintasyöpään kuoli kaikkiaan 816 naista eli 29 kuolemaa 100 000 naista kohti. Rintasyöpään menehtyneiden keski-ikä oli 72 vuotta ja vain joka kymmenes kuolleista oli alle 55-vuotias. Työikäisiä naisia kuoli lähes yhtä paljon rintasyöpään (237 naista) kuin alkoholiperäisiin syihin (246 naista). Rintasyöpään kuolleiden määrä oli vuonna 2015 lähes sama kuin kymmenen vuotta aiemmin, mutta ikävakioitu rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt 16 prosenttia (kuvio 4).

Eturauhasen syöpä on keuhkosyövän jälkeen miesten yleisin kuolemaan johtava syöpä. Vuonna 2015 eturauhassyöpään kuoli 898 miestä eli hieman enemmän kuin naisia kuoli rintasyöpään. Miesten eturauhasen syöpäkuolleisuus on lähes samalla tasolla kuin naisten rintasyöpäkuolleisuus eli 33 kuolemaa 100 000 miestä kohti.

Eturauhasen syöpä on ennen kaikkea ikääntyneiden miesten kuolemansyy: useampi kuin yhdeksän kymmenestä kuolleesta oli yli 65-vuotias ja kuolleiden keski-ikä oli 80 vuotta. Miesten ikävakioitu eturauhassyöpäkuolleisuus on pienentynyt selvästi 2000-luvulla.

Kuvio 4. Ikävakioitu miesten eturauhassyöpäkuolleisuus ja naisten rintasyöpäkuolleisuus 1971–2015

Kuvio 4. Ikävakioitu miesten eturauhassyöpäkuolleisuus ja naisten rintasyöpäkuolleisuus 1971–2015

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2015, 2. Sepelvaltimotauti yhä syynä joka viidenteen kuolemaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_kat_002_fi.html