Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Alkoholin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät vuonna 2018

Verrattuna edellisvuoteen alkoholikuolleisuus kääntyi lievään kasvuun vuonna 2018. Vuonna 2018 alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 683 henkeä, joista miehiä oli 1 269 ja naisia 414. Lisäystä edellisvuoteen oli 125 henkeä. Suurin osa alkoholikuolemista aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Siitä huolimatta alkoholiperäisen kuolleisuuden muutokset ovat seuranneet säännönmukaisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä (kuvio 7).

Edellisvuodesta lisääntyivät alkoholiset sydän- ja maksasairaudet sekä alkoholimyrkytykset. Alkoholimyrkytysten osuus alkoholikuolemista on pienentynyt kymmenessä vuodessa 26 prosentista 15 prosenttiin. Vuonna 2018 alkoholimyrkytyksiin kuolleiden määrä kuitenkin kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2006 jälkeen. Niihin kuoli 255 henkilöä, mikä oli yli 40 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Yli puolet kuolleista oli 45–64-vuotiaita miehiä.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden osuus kaikista kuolleista oli 3 prosenttia.

Kuvio 7. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sekä alkoholin kokonaiskulutus 1971–2018

Kuvio 7. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sekä alkoholin kokonaiskulutus 1971–2018

Miesten kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin on selvästi yleisempää kuin naisten (kuvio 8). Miesten kuolleisuus on myös seurannut tarkemmin alkoholin kokonaiskulutuksen muutoksia kuin naisten. Vuoden 2018 aikana miesten kuolleisuus alkoholin aiheuttamiin syihin lisääntyi naisia enemmän.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleista lähes kaksi kolmasosaa oli työikäisiä. Kymmenen viime vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden naisten ja 75 vuotta täyttäneiden miesten osuus kuolleista on kasvanut tuntuvasti. Yli 65 vuotta täyttäneiden osuus alkoholisyihin kuolleista on kymmenessä vuodessa noussut 21 prosentista 39 prosenttiin. Nuorempien ikäryhmien alkoholikuolleisuus puolestaan on vähentynyt kolmanneksella. Vuonna 2018 alkoholiperäisiin syihin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 61 vuotta ja naisilla 62 vuotta.

Kuvio 8. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sukupuolen mukaan 1971–2018

Kuvio 8. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sukupuolen mukaan 1971–2018

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Taskinen 029 551 3648, Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2018, 4. Alkoholin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_kat_004_fi.html