Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Alkoholikuolemien määrä edellisvuoden tasolla

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuoden 2020 aikana noin 1 700 henkeä, 1 300 miestä ja 400 naista. Tämä oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Alkoholin aiheuttamiin syihin kuoli 3 prosenttia kaikista kuolleista.

Suurin osa alkoholikuolemista aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Alkoholiperäisen kuolleisuuden muutokset ovat yleensä seuranneet alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä (kuvio 7).

Vuonna 2020 yli 60 prosenttia alkoholikuolemista johtui alkoholin käytön aiheuttamista maksasairauksista. Niiden aiheuttamat kuolemat lisääntyivät edellisvuodesta. Sen sijaan alkoholimyrkytysten määrä väheni edellisvuodesta. Alkoholimyrkytysten osuus oli 11 prosenttia kaikista alkoholin aiheuttamista kuolemista.

Kuvio 7. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sekä alkoholin kokonaiskulutus 1971–2020

Kuvio 7. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sekä alkoholin kokonaiskulutus 1971–2020

Miesten kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin on moninkertaista naisiin verrattuna (kuvio 8). Miesten kuolleisuus on myös seurannut tarkemmin alkoholin kokonaiskulutuksen muutoksia kuin naisten. Vuonna 2020 miesten ikävakioitukuolleisuus alkoholin aiheuttamiin syihin kasvoi 1,5 prosenttia ja naisten vastaavasti väheni 4,3 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vuosina 2017–2020 alkoholin käytön aiheuttama ikävakioitu kuolleisuus on kasvanut miehillä yli 10 prosenttia ja naisilla vähenemistä on 1 prosentin verran.

Vuonna 2020 alkoholiperäisiin syihin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 62 vuotta ja naisilla 63 vuotta. Kymmenen viime vuoden aikana suuntaus on ollut se, että 65 vuotta täyttäneiden osuus alkoholisyihin kuolleista on kasvanut tuntuvasti. Vuonna 2020 miehillä työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus alkoholiperäisiin syihin kuolleista kasvoi kuitenkin edellisvuodesta selvästi (57 prosentista 63 prosenttiin).

Kuvio 8. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sukupuolen mukaan 1971–2020

Kuvio 8. Ikävakioitu kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin sukupuolen mukaan 1971–2020

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2020, 4. Alkoholikuolemien määrä edellisvuoden tasolla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_kat_004_fi.html