Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.5.2019

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 4,8 prosenttia tammi-maaliskuussa 2019

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 4,8 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 2,1 prosenttia. Verotuloja kunnat saivat 6,2 miljardia euroa ja valtionosuuksia 2,2 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 8,5 prosenttia ja toimintatuotot 9,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 1 602 -2,1 4 135 9,5
Toimintakulut yhteensä 9 304 4,8 3 759 8,5
Vuosikate 750 -28,8 355 21,8
Lainakanta 17 633 11,3 3 934 13,5
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Vuoden 2019 tammi-maaliskuussa Manner-Suomen kunnilla oli ulkoisia toimintakuluja 9,3 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 4,8 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja oli 1,6 miljardia euroa, ja ne vähenivät 2,1 prosenttia.

Kuntien verotulot olivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 6,2 miljardia euroa. Valtionosuuksia kunnat saivat 2,2 miljardia euroa. Verotulot kasvoivat 2,1 prosenttia ja valtionosuudet 0,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Asukasta kohti näistä kahdesta erästä muodostuva verorahoitus oli 1 528 euroa. 1) Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni 28,8 prosenttia vuoden takaisesta ja oli tammi-maaliskuussa 0,7 miljardia euroa.

Maaliskuun lopussa kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli 17,6 miljardia euroa. Kasvua vuoden alusta oli 6,0 prosenttia. Asukasta kohti Manner-Suomen kuntien lainakanta oli 3 213 euroa. 2) Investointimenot olivat tammi-maaliskuussa 0,5 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 21,2 prosenttia.

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2019 tammi-maaliskuussa 3,8 miljardia euroa ja ne olivat 8,5 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 9,5 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 0,4 miljardia euroa.

Investointimenoja kuntayhtymillä oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 13,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kuntayhtymien lainakanta oli maaliskuun lopussa 3,9 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi vuoden alusta 2,0 prosenttia.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2018.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2018.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.05.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2019/01/ktan_2019_01_2019-05-24_tie_001_fi.html