Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuotannon suhdannekuvaajan laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tuotannon suhdannekuvaaja perustuu 63 arvo- ja 64 hintalähteeseen.

1.2 Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan uusien tietojen ilmestyttyä.

2. Kuvaus

2.1 Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla. Se sisältää indeksisarjat vuoden 1996 tammikuusta alkaen. Tiedot ovat indeksimuodossa, perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot on laskettu alkuperäisinä koko kansantaloudelle ja kolmelle päätoimialalle. Lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja ja trendisarja koko kansantalouden tasolla.

2.2 Tuotannon suhdannekuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

3. Tietosisältö, luokitukset, menetelmät ja lähteet

3.1 Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajan tietojärjestelmä koostuu tiedostosta, joka sisältää kolmen päätoimialan sekä koko talouden aikasarjat. Lasketaan kolmelle päätoimialalle ja ketjutetaan yhteen.

Tiedot ovat julkisia.

3.2 Toimialaluokitus, kolme päätoimialaa: alkutuotanto, jalostus ja palvelut.

3.3 Toimialatietojen laskennassa käytetään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten ja vuositilinpidon avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan nyt kokonaistuotannon kuukausikuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä. Arvotietojen laskennassa on tässä julkaisussa käytetty 63 lähdettä ja hintakehityksen kuvaamisessa 64 lähdettä. Aikasarjat on uudistettu kokonaan uusien lähteiden ja menetelmien mukaisiksi vuodesta 1996 lähtien.

3.4 Tuotannon suhdannekuvaajan laskennassa käytettävien lähdeaineistojen määrää on lisätty huomattavasti ja laskenta toteutetaan aiempaa yksityiskohtaisemmalla tasolla (toimialaluokituksen 2-numerotaso). Julkaisutaso on alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Julkaistussa kuvaajassa jo huomattava osa laskennan lähdetiedoissa on vaihdettu uudistetun neljännesvuositilinpidon mukaisiksi. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta lähdetietoina käytetään pääsääntöisesti liikevaihtokuvaajien ennakkotietoja. Muiden toimialojen osalta kehittämistä jatketaan ja sarjat tarkentuvat uusien tietojen myötä.

3.5 Tärkeä kysymys on, miten aikasarjojen historian täsmäyttäminen (benchmarking) tulisi suorittaa. Tämän menetelmällisen, tilaston laadun parantamiseen tähtäävän toimenpiteen perustelu on se, että neljännesvuosi- ja vuositilinpito perustuvat kattavampiin tietolähteisiin kuin tuotannon suhdannekuvaaja, ja koherentin talouden historian kehityskuvan tuottamiseksi neljännesvuosi- tai vuositilinpidon sisältämän informaation hyödyntämistä täsmäyttämismenetelmien avulla on pidetty yleisesti kannatettavana. Tällä hetkellä tuotannon suhdannekuvaajan aikasarjojen historia täsmäytetään neljännesvuositilinpidon arvonlisäyssarjoihin. Täsmäytys voitaisiin suorittaa myös vuositilinpidon sarjoihin. Eri vaihtoehtoja tutkitaan kehittämisprojektin yhteydessä samalla kun uuden suhdannekuvaajan osuvuudesta saadaan lisää aineistoa. Täsmäyttämisestä huolimatta tuotannon suhdannekuvaajaa ei kuitenkaan voida pitää suoraan arvonlisäystä ennakoivana indikaattorina, sillä tietolähteet eivät julkaisuaikataululla mahdollista välituotekäytön arviointia, eikä täsmäytys koske uusimpia, neljännestilinpidossa vielä julkaisemattoman vuosineljänneksen kuukausia.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Päivitetään kuukausittain.

4.2 Vuosineljänneksen kaksi ensimmäistä kuukautta valmistuu n. 65 päivässä ja kolmas kuukausi 45 päivässä. Tarkemmat julkaisuajat: www.tilastokeskus.fi --> julkistamiskalenteri.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Tuotannon suhdannekuvaaja julkaistaan internetissä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Tuotannon suhdannekuvaaja täsmentyy uusimman neljännesvuositilinpidon myötä.

6.2 Aikasarjan tietoja on saatavilla vuodesta 1996 lähtien.


Päivitetty 8.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. 2008, Tuotannon suhdannekuvaajan laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2008/ktkk_2008_2008-10-08_laa_001.html