Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.11.2016

Autoilevien kotitalouksien osuus vakiintunut, lemmikkien omistaminen lisääntyy

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen vuoden 2016 alkupuoliskon haastattelut ovat tuottaneet kiinnostavia tuloksia. Haastattelut jatkuvat vuoden 2017 alkuun saakka.

Autoja omistavien kotitalouksien osuus ei ole kasvanut

Ainakin yksi auto oli 74 prosentilla talouksista vuosina 2012 ja 2016. Useampia autoja omistavien kotitalouksien osuudet eivät ole muuttuneet vuodesta 2012. Kaksi henkilöautoa oli 17 prosentilla talouksista ja kolme tai useampi auto oli noin kolmella prosentilla. Autoa käyttävien kotitalouksien lukumäärä on lisääntynyt hieman johtuen siitä, että kotitalouksia on nyt noin 70 000 enemmän kuin vuonna 2012. Myöskään muita moottorikulkuneuvoja omistavien kotitalouksien osuudet eivät ole nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2016. Kotitalouksista 11 prosentilla ei ollut edes polkupyörää vuoden 2016 alkupuolella.

Kotitalouksien lemmikkieläinten määrä kasvaa

Noin 35 prosentilla kotitalouksista on joku lemmikkieläin. Vuonna 2012 joku lemmikkieläin oli 30 prosentilla talouksista. Ainakin yksi koira on 22 prosentilla talouksista ja ainakin yksi kissa 15 prosentilla talouksista. Neljällä prosentilla kotitalouksista on sekä koira että kissa. Vuonna 2012 kotitalouksista 19 prosentilla oli ainakin yksi koira ja 14 prosentilla ainakin yksi kissa sekä kolmella prosentilla kissa ja koira. Vuonna 2016 akvaario tai terraario oli noin kahdella prosentilla kotitalouksista. Poni tai ratsastushevonen on prosentilla talouksista. Muita lemmikkejä oli hyvin vähän. Lemmikkieläimiä omistavien kotitalouksien osuus ja määrä ovat siis kasvaneet.

Lemmikkieläimen omistavien kotitalouksien prosenttiosuudet 2012 ja 2016

Lemmikkieläimen omistavien kotitalouksien prosenttiosuudet 2012 ja 2016

Kotitalouksilla oli alkuvuonna 2016 kaikkiaan noin 800 000 koiraa, kun vuonna 2012 koiria oli noin 630 000. Lienee niin, että entistä useammassa kotitaloudessa on kaksi koiraa toistensa seurana. Kotitalouksien kissojen määrä ei ole lisääntynyt neljässä vuodessa, vaan on liki ennallaan, noin 600 000 kissaa.

Ennakkotietoja uusista palveluista

Kulutustutkimuksen haastattelujen ennakkotietojen mukaan omatoimisen vapaa-ajan lentomatkan tehneistä yhdeksän prosenttia oli maksanut päästökompensaation. Osuus on yllättävän iso.

Maksullinen musiikin suoratoistopalvelu on 14 prosentilla ja maksullinen tv-viihdepalvelu 41 prosentilla talouksista.

Kuukausimaksullinen turvapuhelin on käytössä prosentilla kotitalouksista. Turvapuhelimet olivat 80-prosenttisesti vanhimman ikäryhmän käytössä.

Kuukausimaksullinen hälytysjärjestelmä on käytössä kolmella prosentilla kotitalouksista. Hälytysjärjestelmää käyttävistä liki 80 prosenttia asuu pientaloissa.

Huoneistokohtainen vedenmittaus on lisääntynyt selvästi. Vuonna 2016 se oli käytössä 26 prosentilla kerrostalossa asuvista talouksista ja 17 prosentilla vuonna 2012. Rivitaloissa asuvien kotitalouksilla huoneistokohtainen vedenmittaus on käytössä 50 prosentilla, kuten jo vuonna 2012.

Kotitaloudet kuluttavat hieman alavireisissä tunnelmissa

Taulukko kuvaa sitä, miten vastaajat arvioivat kotitaloutensa taloudellista tilannetta edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2016 alkupuolella.

Vastaajan mielipide kotitalouden taloudellisesta tilanteesta edelliseen vuoteen verrattuna viitehenkilön iän mukaan prosentteina

Kokemus taloudellisesta tilanteesta Ikäryhmä
alle 35 v. 35-44 v. 45-54 v. 55-64 v. 65-74 v. 75 v. kaikki
Muuttunut parempaan suuntaan 33 27 19 12 6 6 19
Pysynyt ennallaan 45 46 52 63 74 72 57
Muuttunut heikompaan suuntaan 22 27 28 25 20 22 24

Vaikka enemmistö kotitalouksista arvioi, ettei taloudellisessa tilanteessa ole tapahtunut muutoksia, niin kahdessa nuorimmassa kotitalousryhmässä on tapahtunut suuria muutoksia. Myönteisiä muutoksia on ollut kielteisiä enemmän vain alle 35-vuotiaiden kotitalouksilla. Mitä vanhempi ikäryhmä sen vähemmän on ollut muutoksia, mutta taloudellinen tilanne on kuitenkin heikentynyt huomattavasti useammalla kuin parantunut 45 vuotta täyttäneiden talouksissa. Taulukon perusteella voisi arvella, etteivät kotitaloudet olleet lisäämässä kulutustaan vuoden 2016 alkupuolella edellisvuoteen verrattuna.

Suomalaisten vuoden 2016 kulutuksesta tilasto

Tilastokeskuksen haastattelijat ovat keränneet tietoja suomalaisten kotitalouksien kaikista kulutusmenoista ja kestokulutustavaroista koko vuoden 2016 ajan. Tiedonkeruu jatkuu tammikuulle 2017. Haastatteluissa kysytään rahan käytön lisäksi tietoja mm. uusien palvelujen ja tuotteiden käytöstä sekä kestokulutusvarannoista ja asumisesta. Lisäksi kotitaloudet keräävät kahden viikon ajalta kuitit päivittäistavaroiden ostoista haastattelujen täydennykseksi.

Ensimmäiset tiedot eri väestöryhmien kulutuksesta vuodelta 2016 julkaistaan joulukuussa 2017.


Lähde: Kotitalouksien kulutus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Nurmela 029 551 2548, kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3533. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2016-11-03_tie_001_fi.html