Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.11.2016

Andelen hushåll med bil har stabiliserats, allt vanligare att äga sällskapsdjur

Intervjuerna för konsumtionsundersökningen under första halvåret 2016 har gett intressanta resultat. Intervjuerna fortsätter fram till början av år 2017.

Andelen hushåll med bilar har inte ökat

Åren 2012 och 2016 hade 74 procent av hushållen minst en bil. Andelarna hushåll som äger flera bildar har inte ändrats sedan år 2012. Av hushållen hade 17 procent två personbilar och ungefär tre procent tre eller fler bilar. Antalet hushåll med bil har ökat något, vilket beror på att det nu finns omkring 70 000 fler hushåll än år 2012. Andelen hushåll med andra motorfordon har inte heller ökat från år 2012 till 2016. Under början av år 2016 hade inte 11 procent av hushållen ens cykel.


Källa: Hushållens konsumtion 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Nurmela 029 551 2548, kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2016-11-03_tie_001_sv.html