Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.4.2018

Puolella kotitalouksista terveysasema on alle kahden kilometrin päässä

Puolella Manner-Suomen kotitalouksista terveysasema on alle kahden kilometrin etäisyydellä asunnosta katuja ja teitä pitkin mitattuna. Keskimäärin matkaa kotoa terveysasemalle on 3,8 kilometriä. Lähin apteekki on puolella kotitalouksista enintään puolentoista kilometrin päässä. Keskimäärin apteekkiin on matkaa 3,4 kilometriä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen aineistoon vuodelta 2016.

Matka kotoa terveysasemalle asuinalueen kaupunki–maaseutu-luokituksen mukaan vuonna 2016, Manner-Suomi (prosenttia kotitalouksista)

Matka kotoa terveysasemalle asuinalueen kaupunki–maaseutu-luokituksen mukaan vuonna 2016, Manner-Suomi (prosenttia kotitalouksista)

Lisätietoa kaupunki–maaseutu-luokituksesta on katsauksessa .

Terveyspalvelut ovat kaupunkialueilla selvästi lähempänä kuin maaseudulla. Terveysasema ja apteekki ovat kaupunkialueilla keskimäärin noin kahden kilometrin päässä. Maaseudulla terveyskeskukseen ja apteekkiin on matkaa keskimäärin noin seitsemän kilometriä. Terveysasemista tarkastelussa ovat mukana Manner-Suomen julkiset terveysasemat.

Ruokakauppa on lähellä

Lähin ruokakauppa on keskimäärin kahden kilometrin päässä kodista. Matka oli sama vuonna 2012. Kolmasosalla kotitalouksista kauppaan on matkaa vain alle puoli kilometriä. Lähes kolmella neljänneksellä kotitalouksista ruokakauppa on korkeintaan 1,5 kilometrin etäisyydellä asunnosta. Lähikaupaksi tässä on luokiteltu kotitaloutta lähimpänä sijaitseva valintamyymälä, supermarket tai tavaratalo.

Lähimpään Alkon myymälään on matkaa keskimäärin yli viisi kilometriä. Puolella kotitalouksista Alko on korkeintaan 2,2 kilometrin etäisyydellä.

Kulttuuripalveluista kirjastoon on matkaa kotitalouden asunnosta keskimäärin 3,2 kilometriä. Puolella kotitalouksista kirjasto on korkeintaan 1,6 kilometrin etäisyydellä. Kaupunkialueilla valtaosa kotitalouksista (67 prosenttia) asuu alle kahden kilometrin päässä kirjastosta. Maaseudulla vastaava osuus on alle puolet kotitalouksista (45 prosenttia). Kirjastoautojen pysäkkejä ei ole huomioitu tarkastelussa.

Lähin posti on keskimäärin vajaan kolmen kilometrin päässä kotoa. Mediaanista ilmenee, että puolella kotitalouksista matkaa postiin on korkeintaan 1,5 kilometriä. Nämä luvut koskevat Manner-Suomea.

Päiväkoti on lähempänä kuin peruskoulu

Lähimpään päiväkotiin on matkaa keskimäärin 2,3 kilometriä niillä kotitalouksilla, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Puolet alle kouluikäisten lasten kotitalouksista asuu alle 750 metrin päässä päiväkodista. Tarkastelussa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset päiväkodit.

Peruskoulun ala-asteelle on matkaa keskimäärin 4,1 kilometriä niillä kotitalouksilla, joissa on 7–12-vuotiaita lapsia. Yläasteelle matkaa on jo enemmän, keskimäärin 5,2 kilometriä, kun tarkastellaan yläasteikäisten (13–16-vuotiaiden) lasten kotitalouksia.

Kaikkia kotitalouksia koskevat etäisyystiedot on esitetty liitetaulukoissa.

Kaupunkien ja maaseudun keskuksissa palvelut ovat lähellä

Sisemmällä kaupunkialueella palvelut ovat lähellä. Lähikauppa ja apteekki ovat kävelyetäisyydellä alle kilometrin päässä. Kirjastoon, terveysasemalle ja postiin on matkaa keskimäärin hieman yli kilometri. Ulommalla kaupunkialueella palvelut ovat jonkin verran kauempana. Kaupungin kehysalueella etäisyydet palveluihin ovat jo useita kilometrejä.

Matka kotoa keskeisiin lähipalveluihin kaupunki-maaseutu -luokituksen mukaan vuonna 2016, kilometriä

Alue Palvelu
Terveysasema 1) Apteekki Lähikauppa Kirjasto Posti 1)
  Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani
Koko maa 3,8 1,9 3,4 1,5 2,0 0,8 3,2 1,6 2,9 1,5
Kaupunkialueet yhteensä 2,3 1,8 1,8 1,3 1,0 0,6 1,9 1,4 1,9 1,4
Sisempi kaupunkialue 1,4 1,2 0,9 0,8 0,5 0,4 1,2 1,0 1,2 1,1
Ulompi kaupunkialue 2,6 2,4 1,9 1,8 0,9 0,8 2,1 2,0 2,0 1,8
Kaupungin kehysalue 5,0 4,4 4,7 3,8 2,8 2,0 4,2 3,2 3,8 2,9
Maaseutualueet yhteensä 7,2 3,4 7,0 2,8 4,5 1,8 6,1 2,5 5,4 2,4
Maaseudun paikalliskeskus 2,4 1,9 2,0 1,5 1,2 0,9 2,0 1,6 1,9 1,6
Kaupungin läheinen maaseutu 8,4 6,2 8,1 6,4 5,3 3,4 7,0 4,8 6,6 4,7
Ydinmaaseutu 6,1 3,0 6,2 2,9 4,0 1,8 4,9 2,0 4,2 2,0
Harvaan asuttu maaseutu 14,3 14,2 13,6 12,5 8,8 7,3 13,0 11,5 10,9 9,3
1) Manner-Suomi.

Myös maaseudun paikalliskeskuksissa monet peruspalvelut ovat lähellä, keskimäärin 1–2 kilometrin etäisyydellä. Maaseudun paikalliskeskuksia ovat suurempien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat taajamakeskukset, pikkukaupungit ja isot kirkonkylät.

Palvelut ovat paikalliskeskuksia kauempana kaupungin läheisellä maaseudulla ja ydinmaaseudulla. Ydinmaaseutu on suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua.

Harvaan asutulla maaseudulla etäisyydet palveluihin ovat jo huomattavia. Lähikauppa on keskimäärin alle 10 kilometrin päässä, mutta apteekkiin, terveysasemalle, kirjastoon ja postiin on matkaa yli 10 kilometriä.

Liitetaulukoissa on esitetty kotitalouksien etäisyydet seuraaviin palveluihin: terveysasema, kirjasto, päiväkoti, peruskoulun ala- ja yläaste, lukio, posti, kirjelaatikko, Otto-automaatti, elintarvikekioski, ruokaravintola, valintamyymälä, supermarket, tavaratalo, lähikauppa, apteekki ja Alkon myymälä.

Kotitalouksien ja palveluiden väliset etäisyydet maantietä pitkin on laskettu kulutustutkimuksen 2016 otokselle paikkatietojen (koordinaattien) avulla. Kulutustutkimusta varten haastateltiin 3 673 kotitaloutta vuoden 2016 aikana.


Lähde: Kotitalouksien kulutus 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Nurmela 029 551 2548

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3533. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2018-04-19_tie_001_fi.html