Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.4.2018

Hälften av hushållen har mindre än två kilometer till hälsostationen

Hälften av hushållen i Fastlandsfinland har mindre än två kilometer till hälsostationen från sin bostad när man mäter längs gator och vägar. I genomsnitt är avståndet mellan hemmet och hälsostationen 3,8 kilometer. Hälften av hushållen har ett apotek på högst en och en halv kilometer från sitt hem. I genomsnitt är avståndet till apoteket 3,4 kilometer. Uppgifterna baserar sig på materialet i Statistikcentralens konsumtionsundersökning för år 2016.

Avståndet från hemmet till hälsostationen enligt klassificering av stads- och landsbygdsområden 2016, Fastlandsfinland (procent av hushållen)

Avståndet från hemmet till hälsostationen enligt klassificering av stads- och landsbygdsområden 2016, Fastlandsfinland (procent av hushållen)

Hälsovårdstjänsterna är klart närmare i stadsområdena än på landsbygden. Hälsostationen och apoteket ligger i stadsområdena på ett avstånd av omkring två kilometer i genomsnitt. På landsbygden är avståndet till hälsostationen och apoteket i genomsnitt omkring sju kilometer. Av hälsostationerna är de offentliga hälsostationerna i Fastlandsfinland med i granskningen.

Matbutiken finns nära

Närmaste matbutik finns i genomsnitt två kilometer från hemmet. Det är lika långt ifrån som år 2012. En tredjedel av hushållen har mindre än en halv kilometer till butiken. Nästan tre fjärdedelar av hushållen har en matbutik på högst 1,5 kilometer från hemmet. Med närbutik avses här närmast belägna snabbköp, supermarket eller varuhus.

Till närmaste Alko­butik är det i genomsnitt över fem kilometer. Hälften av hushållen har högst 2,2 kilometer till en Alko-butik.

När det gäller kulturtjänsterna är avståndet mellan hushållets bostad och biblioteket i genomsnitt 3,2 kilometer. Hälften av hushållen har högst 1,6 kilometer till biblioteket. I stadsområdena bor merparten av hushållen (67 procent) mindre än två kilometer från biblioteket. På landsbygden är motsvarande andel mindre än hälften av hushållen (45 procent). I granskningen har inte bokbussarnas hållplatser beaktats.

Den närmaste posten är i genomsnitt något under tre kilometer från hemmet. Av medianen framgår det att hälften av hushållen har högst 1,5 kilometer till posten. Dessa siffror gäller Fastlandsfinland.

Daghemmet är närmare än grundskolan

Till närmaste daghem är det i genomsnitt 2,3 kilometer för de hushåll som har barn under skolåldern. Hälften av hushållen med barn under skolåldern bor närmare än 750 meter från daghemmet. Granskningen omfattar båda offentliga och privata daghem.

De hushåll som har barn i åldern 7–12 år har i genomsnitt 4,1 kilometer till grundskolans lågstadium. Till högstadiet är det redan längre väg, i genomsnitt 5,2 kilometer, när man granskar hushåll med barn i högstadiet (13–16-åringar).

I tabellbilagan finns uppgifter om avstånd som gäller alla hushåll.

I centra i städerna och på landsbygden är tjänsterna nära

I det inre stadsområdet är tjänsterna nära. Närbutiken och apoteket ligger på ett gångavstånd på mindre än en kilometer. Till biblioteket, hälsostationen och posten är det i genomsnitt något över en kilometer. Inom det yttre stadsområdet är tjänsterna något längre bort. I kransområdet kring staden är avstånden till olika tjänster redan flera kilometer.

Avståndet från hemmet till centrala närtjenster enligt klassificeringen av stads- och landsbygdsområden 2016, kilometer

Område Tjänst
Hälsostation 1) Apotek Närbutik Bibliotek Posten 1)
  Medeltal Median Medeltal Median Medeltal Median Medeltal Median Medeltal Median
Hela landet 3,8 1,9 3,4 1,5 2,0 0,8 3,2 1,6 2,9 1,5
Stadsområdet totalt 2,3 1,8 1,8 1,3 1,0 0,6 1,9 1,4 1,9 1,4
Inre stadsområde 1,4 1,2 0,9 0,8 0,5 0,4 1,2 1,0 1,2 1,1
Yttre stadsområde 2,6 2,4 1,9 1,8 0,9 0,8 2,1 2,0 2,0 1,8
Kransområde kring staden 5,0 4,4 4,7 3,8 2,8 2,0 4,2 3,2 3,8 2,9
Landsbygdsområden totalt 7,2 3,4 7,0 2,8 4,5 1,8 6,1 2,5 5,4 2,4
Lokala centra på landsbygden 2,4 1,9 2,0 1,5 1,2 0,9 2,0 1,6 1,9 1,6
Stadsnära landsbygd 8,4 6,2 8,1 6,4 5,3 3,4 7,0 4,8 6,6 4,7
Kärnlandsbygd 6,1 3,0 6,2 2,9 4,0 1,8 4,9 2,0 4,2 2,0
Glesbygd 14,3 14,2 13,6 12,5 8,8 7,3 13,0 11,5 10,9 9,3
1) Fastlandsfinland.

Också i lokala centra på landsbygden är många bastjänster nära, i genomsnitt på ett avstånd av 1–2 kilometer. Lokala centra på landsbygden är tätortscentra, som ligger utanför de stora stadsområdena, småstäder och stora kyrkbyar.

Tjänsterna är längre bort på den stadsnära landsbygden och kärnlandsbygden än vad de är i lokala centra. Kärnlandsbygden är landsbygd med relativt tät bosättning.

I glesbygden är avstånden till olika tjänster redan betydande. Närbutiken är i genomsnitt mindre än 10 kilometer bort, men till apoteket, hälsostationen, biblioteket och posten är det över 10 kilometer.

I tabellbilagan anges hushållens avstånd till följande tjänster: hälsostation, bibliotek, daghem, grundskolans låg- och högstadium, gymnasium, posten, brevlåda, Otto-automat, livsmedelskiosk, restaurang, snabbköp, supermarket, varuhus, närbutik, apotek och Alko-butik.

Avstånden mellan hushåll och olika typer av service längs landsväg har beräknats för urvalet i konsumtionsundersökningen 2016 med hjälp av geografisk information (koordinater). För konsumtionsundersökningen intervjuades 3 673 hushåll år 2016.


Källa: Hushållens konsumtion 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Nurmela 029 551 2548

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (174,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2018-04-19_tie_001_sv.html