Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100, 3. neljännes 2005

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi vuoden 2005 3.neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 6,1 prosenttia. Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat teollisuushallin ylläpitokustannukset noin 7 prosentilla ja asuinkerrostalon sekä koulurakennuksen ylläpidon kustannukset 6 prosentilla. Kokonaisindeksiin sisältymätön omakotitalon indeksi osoittaa ylläpidon kustannusten nousseen 8,7 prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna, mikä johtui pääosin lämmityskustannusten noususta.

Kustannuslajeittain tarkasteltuna vuodessa nousivat eniten lämmityskustannukset, hoitokustannukset ja työkustannukset. Vuoden aikana kevyen polttoöljyn hinta kallistui 35 prosenttia. Sähkön hinta oli ainoa, mikä laski vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100

Vuoden 2005 2. neljänneksestä 3. neljännekseen kokonaisindeksin nousu oli 1,0 prosenttia.

Edelliseen neljännekseen verrattuna eniten nousivat teollisuushallin, koulurakennuksen ja myymälärakennuksen indeksit. Kokonaisindeksiin kuulumattoman omakotitalon indeksi nousi edellisestä neljänneksestä 3,7 prosenttia. Tehtävittäin tarkasteltuna edellisestä neljänneksestä eniten nousi lämpöhuollon kustannukset noin 3 prosentilla. Kunnossapitokustannukset sen sijaan laskivat prosentin verran.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 rakennustyypeittäin

Vertailtaessa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä, rakennuskustannusindeksiä ja kuluttajahintaindeksiä, on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi noussut selvästi muita enemmän viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti lämmityskustannusten hinnan noususta. Myös muut kustannuslajit ovat nousseet kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä enemmän kuin rakennuskustannusindeksissä ja kuluttajahintaindeksissä.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin, rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
Käyttöaineet: lämpö ja sähkö

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on saatavana painojulkaisuna sekä sähköisessä pdf-muodossa.


Päivitetty 25.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. 3. vuosineljännes 2005, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100, 3. neljännes 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/2005/03/kyki_2005_03_2005-11-25_kat_001.html