Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100, 2. neljännes 2006

Korjaus 25.8.2006 ilmestyneeseen Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin julkistukseen. Indeksitietoja on korjattu 28.9. 2006 tekstissä, taulukoissa ja kuvioissa. Korjauksen syynä on virheellinen kaukolämmön hinta ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen tiedoissa.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi vuoden 2006 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 5,3 prosenttia. Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat teollisuushallin ylläpitokustannukset 6 prosentilla, asuinkerrostalon 5,5 prosentilla sekä toimistorakennuksen ylläpidon kustannukset noin 5 prosentilla. Kokonaisindeksiin sisältymätön omakotitalon indeksi osoittaa ylläpidon kustannusten nousseen 8,6 prosenttia huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, mikä johtui pääosin lämmityskustannusten noususta.

Kustannuslajeittain tarkasteltuna vuodessa nousivat eniten lämmityskustannukset, muut kustannukset ja sähkön hinta. Vuoden aikana kevyen polttoöljyn hinta kallistui 22,7 prosenttia ja kaukolämmön 9 prosenttia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100

Vuoden 2006 1. neljänneksestä vuoden 2006 2. neljännekseen kokonaisindeksin nousu oli 1,4 prosenttia.

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna edelliseen neljännekseen verrattuna eniten nousi teollisuushallin indeksi, 1,7 prosenttia. Kokonaisindeksiin kuulumattoman omakotitalon indeksi nousi edellisestä neljänneksestä 2,6 prosenttia. Kustannuslajeittain tarkasteltuna edellisestä neljänneksestä eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta 8,7 prosentilla.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 rakennustyypeittäin

Vertailtaessa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä, rakennuskustannusindeksiä ja kuluttajahintaindeksiä, on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi noussut selvästi muita enemmän viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti lämmityskustannusten hinnan noususta. Myös muut kustannuslajit ovat nousseet kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä enemmän kuin rakennuskustannusindeksissä ja kuluttajahintaindeksissä.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin, rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
Käyttöaineet: lämpö ja sähkö

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on saatavana painojulkaisuna sekä sähköisessä pdf-muodossa.


Päivitetty 28.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. 2. vuosineljännes 2006, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100, 2. neljännes 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/2006/02/kyki_2006_02_2006-09-28_kat_001.html