Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100, 3. neljännes 2006

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 5,3 prosenttia. Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat asuinkerrostalon ylläpitokustannukset 6,0 prosentilla, toimistorakennuksen 5,4 prosentilla ja myymälärakennuksen sekä teollisuushallin ylläpidon kustannukset 4,9 prosentilla. Kokonaisindeksiin sisältymätön omakotitalon indeksi osoittaa ylläpidon kustannusten nousseen 5,2 prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna.

Kustannuslajeittain tarkasteltuna vuodessa nousivat eniten lämmityskustannukset, sähkön hinta ja muut kustannukset. Vuoden aikana kaukolämmön hinta kallistui 9,7 prosenttia ja kevyen polttoöljyn 6,0 prosenttia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100

Vuoden 2006 2. neljänneksestä vuoden 2006 3. neljännekseen kokonaisindeksin nousu oli 1,0 prosenttia.

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna kustannusten nousu on ollut noin yhden prosentin luokkaa kaikissa talotyypeissä verrattuna edelliseen neljännekseen. Kokonaisindeksiin kuulumattoman omakotitalon indeksi nousi edellisestä neljänneksestä 0,5 prosenttia. Kustannuslajeittain tarkasteltuna edellisestä neljänneksestä eniten nousivat työ- sähkö- ja kunnossapitokustannukset, 1,5 prosenttia. Kevyen polttoöljyn kustannukset laskivat 1,3 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 rakennustyypeittäin

 

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
Käyttöaineet: lämpö ja sähkö

 

Vertailtaessa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä, rakennuskustannusindeksiä ja kuluttajahintaindeksiä, on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi noussut selvästi muita enemmän viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti lämmityskustannusten noususta, jossa kevyen polttoöljyn hinta on lähes kaksinkertaistunut. Myös muut kustannuslajit ovat nousseet kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä enemmän kuin rakennuskustannusindeksissä ja kuluttajahintaindeksissä.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin, rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys

 

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on saatavana painojulkaisuna sekä sähköisessä pdf-muodossa.


Päivitetty 24.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. 3. vuosineljännes 2006, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100, 3. neljännes 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/2006/03/kyki_2006_03_2006-11-24_kat_001.html