Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 5.12.2008

Kotitalouksien asuntoluottokanta 69 miljardia euroa syyskuun lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kotitalouksille myöntämien luottojen määrä oli yhteensä vajaat 93 miljardia euroa vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa. Kotitalouksien luottokanta kasvoi edellisen vuoden vastaavan neljänneksen loppuun verrattuna yhdeksän prosenttia. Kotitalouksien luottokannasta asunto- ja vapaa-ajan asuntoluottoja oli vajaat 69 miljardia ja kulutusluottoja ja opintolainoja vajaat 15 miljardia euroa. Kotitalouksien asuntoluottokannan vuosikasvuvauhti hidastui 10 prosenttiin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Kotitaloudet nostivat vuosineljänneksen aikana uusia asuntoluottoja yhteensä vajaat viisi miljardia euroa eli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Kotitalouksien asuntoluottokannan vuosimuutos (ml. vapaa-ajan asunnot) ja uudet nostetut asuntolainat neljänneksittäin vuosina 2002-2008

Yritystoiminnan luotot kasvavat edelleen voimakkaasti

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen yritystoiminnalle myöntämä luottokanta oli vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 65 miljardia euroa eli lähes 20 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritystoimintaa varten nostettiin vuosineljänneksen aikana yhteensä runsaalla 10 miljardilla eurolla uusia luottoja, 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa neljännestä enemmän.

Kaikkien luotonsaajien yhteenlaskettu antolainauskanta oli vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 192 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattunavajaat 12 prosenttia. Uusia antolainoja nostettiin neljänneksen aikana yhteensä vajaalla 29 miljardilla eurolla, runsaat kuusi prosenttia enemmän kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin.

Pienlainoja myönnettiin 47 miljoonalla eurolla

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä uusia pikaluottoja myönnettiin vajaalla 47 miljoonalla eurolla yhteensä vajaat 250 000 kappaletta. Kumulatiivisesti vuoden alusta lähtien uusia pikavippejä on myönnetty jo yli 135 miljoonalla eurolla yhteensä lähes 780 000 kappaletta. Keskimääräinen pikavippi oli vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä suuruudeltaan 190 euroa ja sen takaisinmaksuaika 28 päivää.

Pikavipinottajat maksoivat kolmannen vuosineljänneksen aikana ottamistaan lainoista yhteensä runsaat 11 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pikavippiin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 24 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Pienlainatoimialan yhteenlaskettu luottokanta oli neljänneksen lopussa vajaat 24 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä tilastoituja yrityksiä oli 48 kappaletta.

Pienlainayritysten tunnuslukuja vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä

Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 46 779
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 11 184
Kulut / uudet luotot, % 23,9
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 27,5
Luottokanta, 1000 euroa 23 666
Uusien luottojen kappalemäärä 246 226
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 190
Asiakaslukumäärä1) 177 319
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 48

1) Asiakaslukumäärä sisältää päällekkäisiä havaintoja, koska osa henkilöistä on ottanut pienlainan neljänneksen aikana useasta yrityksestä. Todellisuudessa pienlainoja ottaneiden määrä on siten kyseistä lukua pienempi.

Tilastojulkistuksen yhteydessä Luottokantatilaston aiemmin julkaistuihin aikasarjoihin on tehty korjauksia eräiltä osin vuoden 2004 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Lähde: Luottokanta, 3. neljännes 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 5.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/03/lkan_2008_03_2008-12-05_tie_001.html