Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2009-2010

  2009/Q4 2010/Q1 2010/Q2 2010/Q3 2010/Q4
Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 56 513 55 597 62 442 61 197 64 815
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 15 129 14 828 16 416 15 429 16 962
Kulut / uudet luotot, % 26,8 26,7 26,3 25,2 26,2
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 28,5 28,3 28,6 29,9 31,6
Luottokanta, 1000 euroa 45 227 43 449 46 388 50 206 56 167
Uusien luottojen kappalemäärä 282 451 275 578 310 171 295 135 302 451
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 200 202 201 207 214
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 59 59 65 65 63

Lähde: Luottokanta, 4. neljännes 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 22.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2009-2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2010/04/lkan_2010_04_2011-03-22_tau_004_fi.html