Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 14.6.2011

Antolainauskanta 278 miljardia euroa maaliskuun 2011 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen kanta oli vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä 278 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi edellisestä neljänneksestä 13 prosenttia. Uusia antolainoja nostettiin neljänneksen aikana yhteensä 446 miljardilla eurolla, mikä on 260 miljardia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainauskanta vuosina 2002-2011

Antolainauskanta vuosina 2002-2011
*Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2011 maaliskuun lopussa yhteensä runsaat 74 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli runsaat 68 miljardia. Tammi-maaliskuussa yritystoimintaa varten nostettiin uusia antolainoja kymmenellä miljardilla eurolla.

Kotitalouksien luottokanta 105 miljardia euroa maaliskuun lopussa

Kotitalouksien luottokanta oli maaliskuun lopussa yhteensä 105 miljardia euroa. Luotot lisääntyivät edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 6 prosenttia. Kotitalouksien luotoista 80 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja. Asuntoluotot lisääntyivät 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Uusia asuntoluottoja kotitaloudet nostivat neljänneksen aikana yhteensä 4 miljardia euroa. Kulutusluottoja ja opintolainoja kotitalouksilla oli maaliskuun lopussa yhteensä 15 miljardia euroa.

Pienlainojen kysyntä vilkastui

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lainoja myönnettiin noin 70 miljoonaa euroa, yhteensä yli 321 000 kappaletta. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 217 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 33 päivää. Pienlainojen ottajat maksoivat tammi-maaliskuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä lähes 18 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 25 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä tilastoituja pienlainayrityksiä oli 71 kappaletta eli kahdeksan yritystä enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.


Lähde: Luottokanta, 1. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 352,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2011/01/lkan_2011_01_2011-06-14_tie_001_fi.html