Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 14.6.2012

Antolainauskanta 286 miljardia euroa maaliskuun 2012 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen kanta oli vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä 286 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi vuoden takaisesta vajaat 3 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä kanta kasvoi runsaat 3 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainauskanta vuosina 2002–2012

Antolainauskanta vuosina 2002–2012
*Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Yritysluottoja yhteensä 78 miljardia euroa

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2012 maaliskuun lopussa yhteensä 78 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli vajaat 72 miljardia. Yritystoiminnan luototus kasvoi kaikkiaan yli 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, antolainauskanta kasvoi vajaat 5 prosenttia. Verrattuna edelliseen neljännekseen luototus kasvoi 3 prosenttia, antolainaus 2 prosenttia.

Kotitalouksien luottokanta 111 miljardia euroa maaliskuun lopussa

Kotitalouksien luottokanta oli maaliskuun lopussa yhteensä 111 miljardia euroa, mikä on runsaat 5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lopussa. Edellisestä neljänneksestä kotitalouksien luottokanta kasvoi vajaan prosentin.

Kotitalouksien luotoista vajaat 86 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja. Asuntoluottoja oli siten vajaat 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoluottoja kotitaloudet nostivat neljänneksen aikana 4 miljardilla eurolla eli hieman vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

Kulutus- ja opintolainoja kotitalouksilla oli maaliskuun lopussa yhteensä 16 miljardia euroa.

Uusien pienlainojen kysyntä hidastui

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille 89 miljoonalla eurolla, yhteensä 371 471 kappaletta. Uusia lainoja myönnettiin neljänneksen aikana 28 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä, mutta verrattuna edelliseen neljännekseen pienlainoja myönnettiin runsaan prosentin vähemmän. Keskimääräinen pienlaina oli ensimmäisellä neljänneksellä 240 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 34 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat tammi-maaliskuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä vajaat 22 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 24 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä tilastoituja pienlainayrityksiä oli 78 kappaletta, joista uusia oli kaksi kappaletta.


Lähde: Luottokanta, 1. neljännes 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 363,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/01/lkan_2012_01_2012-06-14_tie_001_fi.html