Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 14.9.2012

Antolainauskanta 302 miljardia euroa kesäkuun 2012 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen kanta oli vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa yhteensä 302 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi vuoden takaisesta 9 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä kanta kasvoi runsaat 5 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainauskanta vuosina 2002–2012

Antolainauskanta vuosina 2002–2012
*Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Yritysluottoja yhteensä 79 miljardia euroa

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2012 kesäkuun lopussa yhteensä 79 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli 72 miljardia. Yritystoiminnan luototus kasvoi kaikkiaan vajaat 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, antolainauskanta kasvoi vajaat 5 prosenttia. Verrattuna edelliseen neljännekseen sekä luototus kaikkiaan että antolainaus kasvoivat ainoastaan runsaan prosentin.

Kotitalouksien luottokanta 112 miljardia euroa kesäkuun lopussa

Kotitalouksien luottokanta oli kesäkuun lopussa yhteensä yli 112 miljardia euroa, mikä on runsaat 5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lopussa. Edellisestä neljänneksestä kotitalouksien luottokanta kasvoi vajaat 2 prosenttia.

Kotitalouksien luotoista vajaat 87 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja. Asuntoluottoja oli runsaat 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoluottoja kotitaloudet nostivat neljänneksen aikana vajaalla 6 miljardilla eurolla eli lähes 2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

Kulutus- ja opintolainoja kotitalouksilla oli kesäkuun lopussa yhteensä 16 miljardia euroa.

Uusien pienlainojen kysyntä vilkastui

Vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille runsaalla 94 miljoonalla eurolla, yhteensä 383 767 kappaletta. Uusia lainoja myönnettiin neljänneksen aikana euromääräisesti 19 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä, mutta verrattuna edelliseen neljännekseen kasvua oli ainoastaan 6 prosenttia. Keskimääräinen pienlaina oli toisella neljänneksellä 246 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 34,1 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat huhti-kesäkuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä yli 22 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat siten yli 23 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä tilastoituja pienlainayrityksiä oli 80 kappaletta, joista uusia oli kaksi kappaletta.


Lähde: Luottokanta 2012, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 365,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/02/lkan_2012_02_2012-09-14_tie_001_fi.html