Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Luottokantatilastossa heinäkuussa 2009

Luottokantatilastossa uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tilastovuoden 2009 1. neljänneksen tiedoista lähtien heinäkuussa 2009. Tietoja julkaistaan tilaston kotisivulla ja StatFin -tilastotietokannassa. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002 mukaiset tiedot.

Toimialatietoja julkaistaan luotonsaajista yritysten ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien osalta (sektorit S.1111, S.1112, S.1411 ja S.1419). Luokat K (Rahoitus- ja vakuutustoiminta), O (Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus), T (Kotitalouksien toiminta työnantajina, kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön) sekä U (Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta) on jätetty pois, koska ne eivät ole yritysten toimialoja. Jos kuitenkin sektoreilla S.1111, S.1112, S.1411 tai S.1419 on yrityksiä, joilla on toimialoina em. toimialat, ne on merkitty erittelemättömän toimialan luokkaan X (Toimiala tuntematon).

TOL 2008-luokituksen luottokantatilastoon sovellettavat toimialat:

X Toimiala tuntematon

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

B Kaivostoiminta ja louhinta

C Teollisuus

C10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus

C13-15 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus

C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki ja punontatuotteiden valmistus

C17 Paperin ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

C18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

C19-22 Koksin, jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, lääkeaineiden ja lääkkeiden sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus

C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

C24-25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

C26-28 Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus

C29-30 Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus

C31-32 Muu valmistus (ml. huonekalut)

C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

H Kuljetus ja varastointi

I Majoitus- ja ravitsemustoiminta

J Informaatio ja viestintä

L Kiinteistöalan toiminta

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

P Koulutus

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

R Taiteet, viihde ja virkistys

S Muu palvelutoiminta

X-S Kaikkiaan

 

Toimialaluokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät luokitussivuilta.

Lisätietoja toimialaluokituksen uudistuksesta löytyy TOL 2008 -sivuilta.

Lisätietoa aiheesta voi myös kysyä osoitteesta luottokanta.rahoitus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 16.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2009-02-16_luo_001.html