Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 25.8.2004

Kotimaisten pankkien liikevaihto 3043 milj.euroa tammi-kesäkuussa 2004

Kotimaisten pankkien liikevaihto supistui 130 milj.eurolla edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Suhdeluku liikevoitto/liikevaihto sen sijaan kasvoi 24,57 prosentista 25,03 prosenttiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottolaitosten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2004 tammi-kesäkuussa 1165 milj.euroa, joka on 103 milj.euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Palkkiotuotot kasvoivat 45 milj.eurolla 510 milj.euroon. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot lähes kaksinkertaistuivat 95 milj.euroon. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 36 milj.eurolla 123 milj.euroon. Liikevoitto supistui 18 milj.eurolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden nettovoitto (pl. satunnaiset tuotot ja kulut) supistui 89 milj.eurolla 504 milj.euroon. Kotimaisten pankkien taseet kasvoivat vuoden 2004 tammi-kesäkuun aikana 10 miljardilla eurolla 176 miljardiin euroon. Kotimaisia pankkeja oli kesäkuun 2004 lopussa kaikkiaan 334 kpl.

Kotimaisten pankkien liikevoitto/liikevaihto % vuosina 2000-2004

kuva

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.6.2004, Rahalaitokset 2. neljännes 2004

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Tuulikki Lund (09) 1734 3325

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 25.8.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2004/02/llai_2004_02_2004-08-25_tie_001.html