Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelmat 2003 ja 2004

Kotimaiset talletuspankit 1)
TULOSLASKELMA 1000 € 1.1.2003- 1.1.2004- Muutos
sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta % 31.12.2003 31.12.2004  
  1000 € 1000 € %
  01 4 Korkotuotot 4 378 835,4 4 624 634,6 5,6
  02 6 Leasingtoiminnan nettotuotot 10 665,0 17 695,6 65,9
  03 8 Korkokulut 2 176 717,2 2 265 707,0 4,1
  04 0 RAHOITUSKATE 2 212 783,2 2 376 623,2 7,4
  05 3 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 275 849,7 305 039,2 10,6
  06 5 Palkkiotuotot 935 559,6 1 019 923,7 9,0
  07 7 Palkkiokulut 158 230,1 245 638,4 55,2
  08 9 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 149 907,6 214 932,1 43,4
  09 1 Liiketoiminnan muut tuotot 213 617,2 222 173,7 4,0
  10 3 Hallintokulut 1 767 562,9 1 763 103,1 -0,3
  11 5 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 130 864,7 128 303,7 -2,0
  12 7 Liiketoiminnan muut kulut 689 732,6 370 347,1 -46,3
  13 9 Luotto- ja takaustappiot -45 355,1 6 323,0 *)
  14 1 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 30 927,7 1 616,8 -94,8
  16 6 Liikevoitto/-tappio 1 055 754,4 1 623 359,8 53,8
  17 8 Satunnaiset tuotot 1 622 693,2 4 988,9 -99,7
  18 0 Satunnaiset kulut 329,0 397,5 20,8
  19 2 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 678 118,6 1 627 951,2 -39,2
  20 4 Tilinpäätössiirrot -194 244,3 -198 719,3 (2,3)
      Välittömät verot 2) -134 559,2 127 216,0 *)
  21 6 Tuloverot      
  22 8 Muut välittömät verot      
  24 2 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO 2 618 433,5 1 302 015,9 -50,3
Mitä pienempi negatiivinen muutos, sen suurempi osa edellisen vuoden esim. tuottoerästä on toteutunut.
1) ml. kotimaisten pankkien ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) Tilinpäätösmääräysten mukaisesti piilevät verovelat ja -saatavat huomioidaan tilinpäätöksessä
*) muutos negatiivisen ja positiivisen luvun välillä
(  ) negatiivisen erän itseisarvon muutos

Päivitetty 16.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2004, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelmat 2003 ja 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2004/llai_2004_2005-08-16_tau_001.html